Tajemnice bolesne

Czterech kleryków WSD w Tuchowie wzięło udział w różańcu wraz z pensjonariuszami Domu Pogodnej Jesieni prowadzonego przez siostry józefitki.

Wspólnie z mieszkańcami i wolontariuszami DPJ w Tuchowie rozważaliśmy tajemnice bolesne różańca na dróżkach różańcowych przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Przejście tych kilkunastu metrów z dużą grupą starszych i schorowanych osób poruszających się na wózkach było rozważaniem “na żywo” tajemnicy Męki Jezusa. To naprawdę piękne doświadczenie móc pomóc tym osobom w tym, co dla nas młodych i zdrowych jest spacerkiem na kilka minut,  a dla nich staje się wyprawą dającą wiele radości.

Serdeczne pozdrowienia i wyrazy uznania za trud, który na co dzień podejmują siostry zakonne i wolontariusze!

Dariusz Dudek CSsR

P.S. Dziękujemy za miły poczęstunek w ogrodzie przyklasztornym po różańcu:)