Utopia tęczowej rewolucji

Dnia 22 października 2020 roku bracia diakoni wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Utopia Tęczowej Rewolucji” organizowanej przez Centrum Życia i Rodziny. Z racji zagrożenia epidemiologicznego była to konferencja online.

Rozpoczęła się ona punktualnie o godzinie 9:00. Następnie p. Agnieszka Szczygieł-Marianowicz wprowadziła w tematykę konferencji oraz omówiła publikację pt. „Utopia Tęczowej Rewolucji”, którą można pobrać na stronie: https://teczowautopia.pl/broszura/. Później miało miejsce wystąpienie pani kurator Barbary Nowak pt. „Jak naprawić polską edukację – strategia realnych zmian”, w którym podkreśliła wielkie znaczenie edukacji ludzi młodych oraz potrzebę pilnych zmian w systemie kształcenia.

Kolejnym gościem konferencji był prof. Aleksander Nalaskowski, który wygłosił wykład „Natura-kultura-tęcza”. W oparciu o nauki filozoficzne uporządkował on kwestie dotyczące praw natury i kultury. Pierwsze z nich są przez nas odkrywane i niezmienne, drugie natomiast tworzone i podlegające zmianom.

Przedpołudniem swój wykład pt. „Rewolucja seksualna 1968 – geneza i konsekwencje” zaprezentował prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor przedstawił nie tylko same fakty historyczne dotyczące rewolucji, lecz także pewien kontekst społeczno-kulturowy tamtych czasów, w którym to tradycyjny model rodziny oparty na wartościach chrześcijańskich został mocno zaatakowany. Przyczyną nadal trwających konsekwencji rewolucji seksualnej, które obecnie znamy w postaci ideologii „gender”, jest według niego kryzys wiary i rozumu.

Całą konferencję, w sesji popołudniowej, swoimi wystąpieniami zakończyli: p. Krystian Kratiuk – redaktor naczelny pch24.pl, który wygłosił wykład pt. „Czy nasza walka ma sens?” oraz pan redaktor Jan Pospieszalski z wykładem „Demografia, głupcze”.

Tomasz Marcinek CSsR