W co wierzę? W kogo wierzę? Komu wierzę? – dzień skupienia w tuchowskim seminarium.

O tym, że wiara pozwala głębiej spojrzeć w przeszłość, z otwartością żyć w teraźniejszości i z odwagą patrzeć na przyszłość zapewnił naszą wspólnotę seminaryjną i junioracką przewodnik styczniowego dnia skupienia, długoletni wychowawca i duszpasterz w krajach za zachodnią granicą naszej ojczyzny, o. Edward Nocuń CSsR.

W rozważaniach nie zabrakło spojrzenia doświadczonego redemptorysty na zmieniający się świat, który „otwiera na wiedzę, ale zamyka na człowieka” – jak stwierdził o. Edward.

Dzień skupienia to czas na zatrzymanie się i na chwilę refleksji. To czas na głębszą modlitwę i bardziej osobiste spotkanie z Tym, który nas zgromadził w jedną wspólnotę. Stąd nie zabrakło wspólnej modlitwy Liturgią Godzin w intencjach Kościoła czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Istotnym elementem każdego dnia skupienia jest cisza, której również teraz nie zabrakło. Wszak to ona daje możliwość usłyszeć „ciche pukanie Chrystusa do drzwi naszego serca”.

dk. Ireneusz Krzywoń CSsR