Wielkopostne przepowiadanie

Choć zwyczaj ten ma zaledwie kilka lat można mówić o tradycyjnym wyjeździe kleryków WSD Redemptorystów w Tuchowie, na Praktyki Wielkopostne. Właśnie dlatego, podczas V Tygodnia Wielkiego Postu klerycy rozjechali się po całej Polsce, aby razem z doświadczonymi Współbraćmi przeżywać, tworzyć i prowadzić Święte Rekolekcje.

Każdy z seminarzystów wyczekuje tego momentu,  kiedy (po rozważaniu słowa, przygotowaniach konferencji, nauk) pakuje walizkę, wychodzi z tuchowskiego klasztoru i UDAJE SIĘ NA PRACĘ APOSTOLSKĄ.

Wyjazd ten, pozwala nam obserwować ,,w akcji” cenionych misjonarzy i rekolekcjonistów, podpatrywać ich styl głoszenia Słowa i uczyć się od nich.

Jest to również czas, kiedy pytamy się o nasze powołanie i naszą relację z Tym, którego głosimy, czyli realizujemy cel naszego bycia w Seminarium. Analizując siebie i to jak się czuję w tej rzeczywistości, która jest w sercu naszego redemptorystowskiego charyzmatu przekazanego nam przez św. Alfonsa – GŁOSZENIA OBFITEGO ODKUPIENIA.

Właśnie to jest dla nas (a na pewno dla mnie), najważniejsze, najciekawsze, na co z największą niecierpliwością czekam, czyli głoszenie. Dzielenie się Bogiem – którego doświadczamy, za którym idziemy chcąc stawać się każdego dnia bardziej Nim – z tymi do których podczas naszych praktyk jesteśmy posłani.

Na zakończenie należałoby podziękować tym, dzięki którym nasze wyjazdy są możliwe, więc dziękuje naszym Przełożonym – którzy ochoczo nas posyłają, Rekolekcjonistom – którzy nas zapraszają, księżom Proboszczom – którzy chętnie przyjmują nas w swoich parafiach.

br. Dominik Strychacz CSsR