Wybraliśmy nową Radę Studentatu

21 kwietnia w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyły się wybory do Rady Studentatu. Wybory te były dla nas nową rzeczywistością, ponieważ przez zmniejszającą się liczbę kleryków postanowiliśmy zmienić prawo wyborcze dotyczące liczby kleryków wchodzących w skład Rady. Od teraz w Radzie Studentatu będzie 3 kleryków, a nie 5, jak dotąd. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego przystąpiliśmy do głosowania, które wyłoniło elektów:

Senior elekt – br. Jakub Wiśniowski CSsR

Wicesenior elekt – br. Jakub Ciepły CSsR

Liturgista – br. Patryk Czajkowski CSsR

            Dziękujemy ustępującej Radzie za cały rok pracy, a nowej Radzie życzymy asystencji Ducha Świętego i wielu łask Bożych w zarządzaniu wspólnotą seminaryjną.

Kacper Grabowski CSsR