Wyjdź na pustynię…

Rekolekcje są czasem, kiedy człowiek odrywa się od codziennych zajęć, by dać pierwszeństwo sprawom duszy. Ostatnie dni, od 22 do 25 września, przeżywaliśmy pod hasłem „Duchowość mężczyzny”. Prowadził nas przez nie ks. prof. Adam Rybicki, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przywołując postacie z Pisma Świętego oraz świętych Kościoła, wyjaśniał co to znaczy być mężczyzną – chrześcijaninem. Dziś, kiedy współczesna kultura chce zatrzeć granice i różnice między kobiecością a męskością, ważnym jest zobaczyć, jaki jest zamysł Boga wobec ludzi i według niego kształtować swoje życie. Oprócz cech właściwych mężczyźnie, zakonnik i kapłan, musi wyrobić w sobie pewne specyficzne dla niego postawy. Oddanie całego serca Bogu i zwrócenie całej swojej uwagi na Niego są niezbędne dla człowieka, który wybiera życie konsekrowane czy kapłańskie. 

Jednak, jak wielokrotnie podkreślał rekolekcjonista, najważniejsze nie jest to, co się usłyszy w czasie konferencji, lecz to, co do duszy powie sam Bóg. By usłyszeć Jego głos potrzeba wyciszyć serce i odejść na bok, z dala od codziennych trosk. W atmosferze ciszy i skupienia dokonuje się najważniejszy dialog między człowiekiem a Stwórcą. To Duch Święty działa w sercu człowieka i tylko On ma moc je przemienić i ukształtować według Serca Jezusowego. 

Wdzięczni Trójjedynemu Bogu za ten czas, mamy nadzieję, że słowa usłyszane podczas tych rekolekcji wydadzą dobre owoce w naszym dalszym życiu.

„Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca.” Oz 2, 16

br. Patryk Reczek CSsR