Wykład o pandemii pornografii

W czwartek, 8 października, dzięki uprzejmości fundacji Auxilium z Tarnowa uczestniczyliśmy w wykładzie pani psycholog Bogny Białeckiej z Poznania. Wykład zatytułowany Pornografia jak narkotyk odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i był adresowany do kleryków seminariów: tarnowskiego i tuchowskiego.

Pani Bogna w sposób prosty i jasny wyłożyła nam sytuację związaną z uzależnieniami od pornografii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się jak szeroki i poważny to problem. Na rosnącą liczbę uzależnionych wpływa łatwy dostęp do smartfonów u dzieci już od 7 roku życia, które nie posiadając żadnych mechanizmów ochronnych w urządzeniach, często spotykają się z treściami nieodpowiednimi dla ich wieku. Jak tłumaczyła pani psycholog, smartfony spowodowały, że rodzice przestają mieć kontrolę nad tym, co w sieci ogląda ich dziecko.

Działanie pornografii, mówiła pani Bogna Białecka, podobne jest do działania narkotyku – kokainy. Polega na gwałtownym wytworzeniu dopaminy („przekaźnika przyjemności”) przez ciało migdałowate znajdujące się w ośrodku mózgowym. W sposób naturalny dopamina wytwarza się, w umiarkowanych ilościach, np. przy przekazywaniu życia, czy podczas jedzenia. Przy nadmiarze jej produkcji, wskutek oglądania pornografii, mózg likwiduje receptory dopaminowe i przestaje reagować odczuciem przyjemności. Po pewnym czasie naturalne środki powodujące wytwarzanie dopaminy w organizmie nie oddziałują już tak, jak powinny. Człowiek wpada w smutek, przygnębienie i aby mógł ponownie odczuwać przyjemność sięga po coraz silniejsze środki, których nie może zaoferować mu już realny świat.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy są katastrofalne. Zarówno dla samej osoby uzależnionej jak i jej otoczenia. Jest to coraz poważniejszy problem duszpasterski, z którym będziemy się konfrontowali.

Pani psycholog podając czynniki wpływające na ochronę młodej osoby przed pornografią zwróciła uwagę na: mamę i tatę jako przewodników, wiarę i praktyki religijne, a także dobrą atmosferę i akceptację w klasie. Podkreślała także konieczność pracy osób uzależnionych nad wyjściem z nałogu zarówno poprzez wizyty u psychologa, jak i odpowiednie kierownictwo duchowe. Wspomniała przy tym o świadectwach ludzi, którzy poprzez zawierzenie Matce Najświętszej doznali na tej drodze wyjątkowej pomocy i wsparcia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.sos.pytam.edu.pl.

Robert Borzyszkowski CSsR