Życie wieczne?

29 kwietnia 2021 roku w naszym seminarium miała miejsce debata pt. „Konfrontacje nadziei”. Wszyscy bracia klerycy zostali podzieleni na trzy obozy: chrześcijanki, transhumanistyczny i niezależny. Wszystkie prezentowały różne podejścia wobec pojęcia jakim jest „nadzieja”. Nad całością panelu dyskusyjnego pieczę trzymali br. Jakub Ciepły CSsR oraz br. Stanisław Stańczyk CSsR.

Na samym początku dyskusji doszliśmy do bardzo ciekawego wniosku, a mianowicie, że celem zarówno nadziei chrześcijańskiej, jak i transhumanistycznej jest życie wieczne człowieka. Jednak oba podejścia mają skrajne różne metody dążenia do realizacji swoich zamysłów. W koncepcji katolickiej cała wiara w nieskończone życie opiera się na Objawieniu Jezusa Chrystusa i Jego zapewnieniu zbawienia dla wiernych. Z punktu widzenia transhumanistów zaś życie wieczne będzie w zasięgu technologicznych możliwości ludzkości. W tym podejściu więc Bóg nie zbawia człowieka, ale to człowiek zbawia sam siebie.

Nasze zacięte dyskusje, ze względu na nieubłaganie płynący czas, musiały zostać przerwane i pozostawiły naszą dysputę otwartą na dalszą polemikę.

Szymon Strzałka CSsR