Wizytacja prowincjalna w WSD w Tuchowie

W dniach od 8 do 11 listopada 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie miała miejsce wizytacja kanoniczna. Została ona przeprowadzona przez dwóch członków Rady Prowincjalnej, o. Dariusza Paszyńskiego, wikariusza Prowincjała oraz o. Pawła Drobota, radnego nadzwyczajnego.

Głównym celem wizytacji jest przede wszystkim przyjrzenie się życiu współbraci w aspekcie realizowania przez nich misji w poszczególnych wymiarach, takich jak studium, apostolat, życie wspólnotowe. W tym czasie wizytatorzy uczestniczyli wraz z nami w modlitwach, a także obecni byli na niektórych zajęciach wykładowych. Ponadto każda z grup apostolskich działających przy naszym seminarium (Koło Powołaniowe, Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Zespół Misyjny „Wschód”) miała osobne spotkanie, na którym prezentowała profil swej działalności.

Każdy seminarzysta miał również okazję do indywidualnej rozmowy z wizytatorem, dzieląc się w ten sposób swym przeżywaniem konsekracji zakonnej oraz przekazując własne spostrzeżenia dotyczące życia w Seminarium. Nie zabrakło także spotkania z całą wspólnotą seminaryjną, podczas którego o. Dariusz przedstawił nam aktualne priorytety i działania podejmowane przez Prowincję Warszawską Redemptorystów. W podobnym spotkaniu z wizytatorami wzięli udział również nasi wychowawcy. Punktem kończącym wizytację była wspólnotowa Msza św., pod przewodnictwem o. Dariusza Paszyńskiego.

W tych dniach miały miejsce również dwa inne bardzo ważne wydarzenia. W środę, 8 listopada, została przeprowadzona wizytacja z ramienia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Natomiast w piątek, 10 listopada, w auli św. Klemensa odbyło się sympozjum naukowe poświęcone tematyce związanej z adhortacją apostolską „Amoris Laetitia”.

Mamy nadzieję, że ten czas oraz cenne uwagi wizytatorów przyczynią się do pogłębienia naszej osobistej relacji z Chrystusem, dopomogą nam tworzyć wspólnotę redemptorystów, uczniów Odkupiciela, gotowych wyruszyć tam, dokąd On sam nas pośle.

br. Tomasz Marcinek CSsR

Nowi oblaci, sympozjum naukowe i nagrody Pro Redemptione

W dniach 9 – 10 listopada 2017 roku tuchowskim klasztorze redemptorystów miało miejsce sympozjum naukowe z okazji 285 rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i 85 rocznicy założenia kwartalnika Homo Dei. Organizatorem tego wydarzenia było Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów  w Tuchowie oraz Wydawnictwo Homo Dei.

Obchody rozpoczęły się w czwartkowy wieczór uroczystymi nieszporami, w których do grona oblatów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela zostali przyjęci: Pani Zofia Aksamit oraz Państwo Maria i Wiesław Wróbel.

Sympozjum naukowe rozpoczęło się następnego wspólną Eucharystią, której przewodniczył i słowo wygłosił ks. bp dr hab. Paweł Socha. Po części duchowej przenieśliśmy się do auli św. Klemensa, gdzie całość obrad otworzył w słowie wstępnym o. dr. Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD w Tuchowie. Następnie zebrani wysłuchali niezwykle aktualnej prelekcji ks. bpa dra hab. Pawła Sochy zatytułowanej Posługa kapłana wobec narzeczonych i młodych małżeństw na podstawie „Amoris laetitia”. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, w interesujący sposób zaprezentował wykład na temat: Etos miłosierdzia a dylematy sumienia osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Przedpołudniową sesję sympozjalną zakończył zaś pasjonujący referat ks. prof. dra hab. Leszka Adamowicza, „Amoris laetitia”. Spojrzenie kanonisty.

Zwieńczeniem – w powszechnej opinii udanych i bogatych w treści – obrad było uroczyste wręczenie nagród Pro Redemptione dla ks. dra Aleksandra Radeckiego, br. Benedykta Pączka OFMCap., ks. bp. Pawła Sochy, ks. prof. Edwarda Stańka.

br. Jakub Gościński CSsR

Wizytacja WSD Redemptorystów z UPJPII

8 listopada w naszym Seminarium odbyła się wizytacja Komisji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w ramach procesu odnawiania umowy o współpracy. W skład tej komisji wchodziło trzech członków Rady Wydziału: prodziekan ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII jako  jej przewodniczący, ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII – członek komisji oraz sekretarz o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMCov.

Wizytacja rozpoczęła się przywitaniem naszych gości i uroczystym obiadem. Podczas obiadu uczciliśmy również habilitację naszego wykładowcy – o. dra hab. Marka Urbana CSsR Po krótkim zapoznaniu się wizytatorów z murami naszego seminarium odbyło się spotkanie ze studentami. Goście zapoznali się także m. in. z naszą biblioteką, pracownią komputerową, aulą i salami wykładowymi.

WSD Redemptorystów w Tuchowie od 1987 r. współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna). Dzięki temu absolwenci naszego seminarium m. in. otrzymują tytuły magisterskie nadawane przez UPJP II, a od bieżącego roku są od początku swych studiów w Tuchowie także pełnoprawnymi studentami krakowskiego Uniwersytetu.

Mężczyźni na Jasnej Górze

4 listopada, wraz z grupą 5 tysięcy mężczyzn,  uczestniczyliśmy w „Męskim oblężeniu Jasnej Góry. Mężczyźni u tronu Królowej.” Co za widok! Taka rzesza ”facetów”, którzy się modlą, wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa i nie wstydzą się tego! Przybyli, aby w roku jubileuszu fatimskiego i koronacji Obrazu,  nie tylko pokłonić się Królowej, ale i zaczerpnąć sił i inspiracji, do bycia dobrymi mężami i ojcami rodzin w naszych czasach. Jakże to ważne, zwłaszcza, że często jesteśmy świadkami pomieszania pojęć w odniesieniu do roli i wartości mężczyzny. Brawo mężczyźni!

Więcej o wydarzeniu: http://oblezenie.mezczyzni.net/

br. Łukasz Malinowski CSsR
br. Piotr Czechowicz CSsR

“To jest głupie!”. Droga wewnętrzna

Już wkrótce w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbędzie się kolejne czuwanie młodzieżowe z serii droga wewnętrzna. Hasło listopadowego wydarzenia brzmi “To jest głupie!”, a patronuje mu prorok Jonasz. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godzinie 18.30. Następnie odbędzie się liturgia słowa z konferencją, po której czekać będzie poczęstunek w jadalni pielgrzyma. Ostatnim punktem jest – jak zazwyczaj – adoracja Jezusa Eucharystycznego. Zapraszamy Cię serdecznie!

W skrócie:

Co? Czuwanie dla młodzieży z redemptorystami

Gdzie? bazylika MB Tuchowskiej w Tuchowie

Kiedy? 17 listopada 2017 r.

O której? o 18:30.

Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami na Facebooku

Zaproszenie na sympozjum rocznicowe

10 listopada 2017 roku w Tuchowie odbędzie się Sympozjum z okazji 285 rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) i 85 rocznicy założenia kwartalnika Homo Dei oraz jednoczesne wręczenie nagród Pro Redemptione ustanowionych przez redakcję tego kwartalnika i Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei.

Więcej szczegółów na plakacie oraz na stronie www.redemptor.pl

Idźcie i głoście

29 Niedziela Zwykła rozpoczęła tydzień misyjny, który w tym roku obchodziliśmy pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Poprzez Światowy Dzień Misyjny Ojciec Święty pragnie wzmocnić w nas świadomość, że wciąż są na świecie ludzie, do których nie dotarła Dobra Nowina o Zbawieniu.

Bracia klerycy i diakoni z Tuchowa udali się w tym dniu oraz w pierwszym tygodniu listopada do okolicznych parafii. Kilku kleryków posługiwało również w Tuchowie. Obecność redemptorystów z tuchowskiego klasztoru w tych dniach miała na celu przypomnienie zgromadzonym wiernym o posłannictwie misyjnym każdego chrześcijanina oraz podziękowanie za dary złożone na rzecz WSD w Tuchowie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, u których gościliśmy i wszystkim dobrodziejom, którzy poprzez wsparcie – zarówno duchowe jak i materialne seminarium – wspierają dzieło misyjne. Bóg zapłać!

br. Piotr Czechowicz CSsR

Bal charytatywny “Nadziei” [ZAPROSZENIE]

Już wkrótce (18 listopada) w Tuchowie odbędzie się Pierwszy Bal Charytatywny “Nadziei”. Podczas wydarzenia odbędzie się aukcja, z której dochody będą przeznaczone na budowę ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych.

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie miejsca stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych na czas, kiedy rodzice nie będą już w stanie wywiązywać się z obowiązku opieki nad swoimi dziećmi z powodu stanu zdrowia czy podeszłego wieku. Byłaby to bezpieczna przystań na resztę życia dla osób niepełnosprawnych, które wymagają nieustannej opieki. Z kolei rodzicom istnienie takiej placówki dałoby poczucie niewypowiedzianej ulgi i spokoju o los swoich dzieci, kiedy ich już zabraknie.
Przywróćmy nadzieję na spokojne życie tym, których każdy dzień naznaczony jest troską i niepewnością o jutro!
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich osób dobrej woli, które zechcą wesprzeć materialnie nasz projekt.

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr. 662 046 279 oraz o przekazanie wpłaty 150 zł od jednej osoby lub 300zł od pary na konto PKO BP 1 Oddział w Tuchowie: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235 tytułem: budowa ośrodka.

Budowa ośrodka opiekuńczo – mieszkalnego dla niepełnosprawnych

#BalCharytatywnyNadziei

Wezwani do szczęścia

Młodzi ludzie pragnący doznać prawdziwego szczęścia – szczęścia w Chrystusie spotkali się 28 października w parafii Moszczenica k. Gorlic, by wspólnie chwalić Boga. Pierwsze dekanalne czuwanie młodzieży rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem miejscowego duszpasterza – ks. Michała Wójcika. Homilię zaś wygłosił o. Artur Pruś CSsR. Nie mogło zabraknąć też spotkania z naszą Matką w modlitwie różańcowej, które miało miejsce tuż po Mszy Świętej. Po nabożeństwie była chwila przerwy oraz czas na rozmowy przy ciastkach przygotowanych przez młodzież. Ostatnim i równie ważnym, jak Eucharystia punktem czuwania było uwielbienie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Spotkanie ubogacili konferencją, modlitwą i śpiewem – we współpracy z młodzieżą – bracia klerycy z WSD Redemptorystów w Tuchowie. Dziękujemy im z całego serca , że zechcieli przybliżyć młodym ludziom zgromadzonym na czuwaniu, na czym polega prawdziwe szczęście i że nie ma szczęśliwego życia bez dawcy życia, którym jest nasz Bóg. Br. Dominik podkreślał to szczególnie na konferencji poprzedzającej adorację Najświętszego Sakramentu, mówiąc o tym, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas.

Młodzi, którzy tak licznie przybyli na to spotkanie dali swoją postawą świadectwo o żywej wierze w Jezusa Chrystusa.  Wielu z nich odczuło potrzebę częstszego spotykania się na modlitwie w takim gronie, bo przynosi to wiele owoców w codziennym życiu.

Okazją do takich spotkań mogą być czuwania młodzieżowe z Redemptorystami, organizowane przy bazylice NMP w Tuchowie, w trzeci piątek każdego miesiąca.

Więcej szczegółów:

Droga wewnętrzna

Czuwania z Redemptorystami na Facebooku

 Anna Brach – dekanalny animator młodzieży

A oto świadectwa niektórych uczestników dekanalnego czuwania w Moszczenicy:

 

To Dekanalne Spotkanie Młodych przeżyłem w sposób szczególny. Doświadczyłem w nim miłości, jaką obdarza nas Jezus. Najważniejsza była dla mnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Jestem niezmiernie szczęśliwy że mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu.
Jan

Ten wieczór sprawił, wzbudził we mnie świadomość, że mimo tak dużego, przykrego zlaicyzowania dzisiejszego świata jest jeszcze “szaniec” młodych ludzi – nas – którzy będziemy bronić naszej wiary. Tym, co było dla mnie
– i z pewnością dla większości z nas – najważniejsze, była Eucharystia i Uwielbienie. Spotkanie z Panem zawsze dodaje otuchy do dalszej walki o nasze życie.
Daniel

Podczas spotkania w wielu momentach można było odczuć niezwykłą moc modlitwy płynącej z serc moich kolegów i koleżanek. Jednym z wielu cudownych chwil tego spotkania było uwielbienie. Niezwykły klimat, cudowna oprawa muzyczna i wyeksponowanie Boga w monstrancji na długo zostanie w mojej pamięci. Mam ogromną nadzieję, że duchowe owoce tego spotkania pozostaną w nas jeszcze bardzo długo.
Kacper

Konferencja br. Dominika była bardzo ciekawa… Nauczył on podczas niej, że jakbyśmy nisko nie upadli, Bóg i tak będzie nas kochał i czekał, abyśmy pozwolili Mu się kochać…Podsumowując -to spotkanie wzmocniło we mnie wiarę.
Gosia

Uczestnictwo w tym spotkaniu było dla mnie bardzo dużym przeżyciem. Dzięki zaangażowaniu w śpiew nieznanych mi wcześniej piosenek nauczyłam się czegoś nowego. Nie mogę się doczekać następnego takiego spotkania!
Iza

Pełna galeria zdjęć tutaj