Błąd atrybucji, czyli zło czynu utożsamiane ze sprawcą

Człowiek jest z natury zły, czy zmuszają go do tego okoliczności? Czy anonimowość pozwala nam uniknąć odpowiedzialności za nasze czyny? Jak daleko może posunąć się człowiek, jeśli jest zwolniony z odpowiedzialności za swoje czyny?

Kleryk Michał Zieliński CSsR wygłosił, w ramach koła naukowego, wykład z pogranicza etyki i psychologii. W swoim wywodzie skupił się na stwierdzeniu, że człowiek postawiony w ekstremalnych warunkach często zachowuje się zupełnie inaczej niż głosi jego mniemanie o sobie. Przytoczył wiele przykładów eksperymentów psychologicznych, które testowały zwykłych, zdrowych i pokojowo nastawionych ludzi, którzy w konkretnych warunkach okazywali się posuwać do rzeczy okropnych i brutalnych. Omawiając takie badania jak eksperyment Milgrama czy stanfordzki eksperyment więzienny, wskazał na niejasność poznawania samego siebie oraz trudności w przewidzeniu jak zachowamy się w ekstremalnych warunkach.

O tym, że łatwo jest kogoś ocenić po jego złym zachowaniu, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale czy jest to słuszne? A może w każdym z nas kryje się zło, którego na co dzień nie pokazujemy? O którym nie wiemy? Czy nie jest tak, że „tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono”?

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem dźwiękowym tej prelekcji.

Stanisław Stańczyk CSsR

Wolność w świecie influencerów

„Wolność w świecie influencerów” to myśl przewodnia ostatniego czuwania młodzieżowego w tuchowskiej bazylice. Przewodnik naszego spotkania, o. Paweł Zyskowski CSsR, w trakcie swojej konferencji zaznaczył jak ważny jest w życiu każdego człowieka autorytet. Ktoś kto jest nie tylko idolem, lecz także drogowskazem do prawdy i szlachetności. Influencer, jak tłumaczył o. Paweł, to ktoś kogo słuchamy i kto ma na nas wpływ. Czy Twoim „Influencerem” jest Jezus z Nazaretu?

Po konferencji zgięliśmy kolana przed naszym Mistrzem, Jezusem Chrystusem. Wraz z Nim „trawiliśmy” Słowo, które w nas tego wieczoru zasiał. Zwieńczeniem adoracji było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Szczytem i sercem naszego spotkania była Eucharystia – Łamanie Chleba. W trakcie homilii po raz kolejny padło słowo „autorytet”. Opierając się na Ewangelii wg św. Marka o powołaniu dwunastu apostołów, o. Paweł zachęcał do otwarcia się na Jezusa oraz do życia w wolności, która nie jest zezwoleniem na wszystko, lecz brakiem przywiązania do tego co może nas zniewalać. Przyjmując Chrystusa do naszych serc wspólnie wychwalaliśmy Boga.

W trakcie naszego czuwania towarzyszyła nam niezawodna schola, która pomagała wejść w klimat medytacji i spotkania. Dzięki Synaj.tv nasze czuwanie było też transmitowane w social media przez co wszyscy, którzy z racji ograniczeń pandemicznych nie mogli być w bazylice, łączyli się z nami w modlitwie przez internet.

Czy jest ktoś, kto jest dla Ciebie autorytetem? Czy jest nim Odkupiciel Jezus Chrystus? Odpowiedź należy do Ciebie…

Bartłomiej Laskowski CSsR

„Demiurdzy i ogrodnicy”

W sobotę 16 stycznia odbył się pierwszy dzień skupienia w nowym roku kalendarzowym w naszym seminarium. Prowadził go wieloletni wykładowca WSD w Tuchowie o. Paweł Mazanka CSsR, który od lat wprowadza brać klerycką w tajemnice filozofii bytu i Boga. Źródłem naszych rozważań była książka Chantal Delsol pt. „Nienawiść do świata – totalitaryzmy i ponowoczesność”, w której to pojawia się porównanie ludzi do „demiurgów i ogrodników”. Tak właśnie zatytułowany został nasz dzień skupienia.

Pierwszym jego punktem była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i kompleta w piątek, podczas której ojciec Paweł wygłosił krótką konferencję tłumacząc tytuł dnia skupienia. Sobotę natomiast rozpoczęliśmy od jutrzni. Następnie była konferencja, a w samo południe uczestniczyliśmy w Najświętszej Ofierze. W czasie kazań i konferencji ojciec tłumaczył nam jak rozumieć metaforę „demiurga i ogrodnika”. Demiurgami są ludzie, którzy w dzisiejszym świecie myślą, że świat zaczyna się od nich. Chcą zburzyć otaczający ich świat, by zbudować nowy. Ogrodnikami zaś są ci, którzy rzeczywistość pojmują jako dar Boży, który trzeba przyjąć, poznać go i troszczyć się o jego wzrost.

Jednak najważniejszym przesłaniem nie było pokazywanie różnic między ludźmi wiary a osobami niewierzącymi, ale uwrażliwienie nas na cierpliwość i otwartość względem tych osób oraz prośba o dialog z nimi. Każdy z nas może z taką osobą porozmawiać z ewangeliczną miłością i wysłuchać jej zwierzeń. Czasem samo wysłuchanie jest najlepszą formą pomocy współczesnym demiurgom.

Ten dzień skupienia pozwolił całej naszej wspólnocie zastanowić się nad tym, czy my sami jesteśmy bardziej ogrodnikami niż demiurgami oraz jak rozmawiać z ludźmi, których spotykamy na naszej drodze.

Szymon Strzałka CSsR

Świadczymy o narodzinach Jezusa mimo pandemii!

To już czwarty raz gdy w Tuchowie odbył się Orszak Trzech Króli. Także i my, klerycy, ruszyliśmy w nim jako Magowie. Tegoroczny Orszak, choć w symbolicznym wymiarze, jednak wyruszył ulicami miasta, a ograniczenia związane z pandemią nie stanowiły dla niego przeszkody. Został on zorganizowany z inicjatywy obu tuchowskich parafii oraz Domu Kultury w Tuchowie.

Wszyscy zainteresowani udziałem w tym wydarzeniu zostali zaproszeni do uczestnictwa w nim ze swoich posesji lub domów. Mimo tych obostrzeń Orszak cieszył się dużym zainteresowaniem ludzi, co świadczy o potrzebie organizowania tego typu wydarzeń, które z jednej strony umacniają i rozpowszechniają prawdy naszej wiary, a z drugiej jednoczą lokalną społeczność. Po uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie nastąpił główny punkt tegorocznego Orszaku – przejazd Świętej Rodziny i Trzech Królów bryczkami oraz sporej reprezentacji jeźdźców z ośrodka rekreacji „Dolina Białej”.

Mamy nadzieję, że w następnym roku, już bez obostrzeń, uda nam się zorganizować Orszak Trzech Króli w jego pełnym wymiarze, by podzielić się z całym światem radością z przyjścia na ziemię Pana Jezusa.

Patryk Reczek CSsR