Wolność w świecie influencerów

„Wolność w świecie influencerów” to myśl przewodnia ostatniego czuwania młodzieżowego w tuchowskiej bazylice. Przewodnik naszego spotkania, o. Paweł Zyskowski CSsR, w trakcie swojej konferencji zaznaczył jak ważny jest w życiu każdego człowieka autorytet. Ktoś kto jest nie tylko idolem, lecz także drogowskazem do prawdy i szlachetności. Influencer, jak tłumaczył o. Paweł, to ktoś kogo słuchamy i kto ma na nas wpływ. Czy Twoim „Influencerem” jest Jezus z Nazaretu?

Po konferencji zgięliśmy kolana przed naszym Mistrzem, Jezusem Chrystusem. Wraz z Nim „trawiliśmy” Słowo, które w nas tego wieczoru zasiał. Zwieńczeniem adoracji było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Szczytem i sercem naszego spotkania była Eucharystia – Łamanie Chleba. W trakcie homilii po raz kolejny padło słowo „autorytet”. Opierając się na Ewangelii wg św. Marka o powołaniu dwunastu apostołów, o. Paweł zachęcał do otwarcia się na Jezusa oraz do życia w wolności, która nie jest zezwoleniem na wszystko, lecz brakiem przywiązania do tego co może nas zniewalać. Przyjmując Chrystusa do naszych serc wspólnie wychwalaliśmy Boga.

W trakcie naszego czuwania towarzyszyła nam niezawodna schola, która pomagała wejść w klimat medytacji i spotkania. Dzięki Synaj.tv nasze czuwanie było też transmitowane w social media przez co wszyscy, którzy z racji ograniczeń pandemicznych nie mogli być w bazylice, łączyli się z nami w modlitwie przez internet.

Czy jest ktoś, kto jest dla Ciebie autorytetem? Czy jest nim Odkupiciel Jezus Chrystus? Odpowiedź należy do Ciebie…

br. Bartłomiej Laskowski CSsR