„Demiurdzy i ogrodnicy”

W sobotę 16 stycznia odbył się pierwszy dzień skupienia w nowym roku kalendarzowym w naszym seminarium. Prowadził go wieloletni wykładowca WSD w Tuchowie o. Paweł Mazanka CSsR, który od lat wprowadza brać klerycką w tajemnice filozofii bytu i Boga. Źródłem naszych rozważań była książka Chantal Delsol pt. „Nienawiść do świata – totalitaryzmy i ponowoczesność”, w której to pojawia się porównanie ludzi do „demiurgów i ogrodników”. Tak właśnie zatytułowany został nasz dzień skupienia.

Pierwszym jego punktem była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i kompleta w piątek, podczas której ojciec Paweł wygłosił krótką konferencję tłumacząc tytuł dnia skupienia. Sobotę natomiast rozpoczęliśmy od jutrzni. Następnie była konferencja, a w samo południe uczestniczyliśmy w Najświętszej Ofierze. W czasie kazań i konferencji ojciec tłumaczył nam jak rozumieć metaforę „demiurga i ogrodnika”. Demiurgami są ludzie, którzy w dzisiejszym świecie myślą, że świat zaczyna się od nich. Chcą zburzyć otaczający ich świat, by zbudować nowy. Ogrodnikami zaś są ci, którzy rzeczywistość pojmują jako dar Boży, który trzeba przyjąć, poznać go i troszczyć się o jego wzrost.

Jednak najważniejszym przesłaniem nie było pokazywanie różnic między ludźmi wiary a osobami niewierzącymi, ale uwrażliwienie nas na cierpliwość i otwartość względem tych osób oraz prośba o dialog z nimi. Każdy z nas może z taką osobą porozmawiać z ewangeliczną miłością i wysłuchać jej zwierzeń. Czasem samo wysłuchanie jest najlepszą formą pomocy współczesnym demiurgom.

Ten dzień skupienia pozwolił całej naszej wspólnocie zastanowić się nad tym, czy my sami jesteśmy bardziej ogrodnikami niż demiurgami oraz jak rozmawiać z ludźmi, których spotykamy na naszej drodze.

br. Szymon Strzałka CSsR