Oto my poszliśmy za Tobą, co za to otrzymamy?…

          

                W piątek wieczorem, 16 grudnia rozpoczęliśmy dzień skupienia, od uczestnictwa w czuwaniu młodzieżowym.

               Rano, jutrznią z wygłoszonym słowem pod przewodnictwem ojca Grzegorza Guta CSsR, który prowadził dla nas ten dzień skupienia, a który na co dzień pracuje w Krakowie jako Przewodniczący Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Warszawskiej Prowincji Redemptorystów rozpoczęliśmy nasze rozważania nad tematem: „Oto my poszliśmy za Tobą, co za to otrzymamy?” (oczekiwania, a rzeczywistość na drodze powołania). Ojciec Grzegorz w porannej konferencji podzielił się z nami swoją historią zarówno życia seminaryjnego jak i kapłańskiego. Zachęcił nas, abyśmy zawsze przy podejmowaniu ważnych decyzji, wsłuchiwali się w Głos Boży i postępowali w zgodzie z nim. Zwrócił uwagę nad specyfiką pracy z dzisiejszą młodzieżą. Pochyliliśmy się też nad modlitwą i życiem duchowym, które dają nam siłę do podjęcia pracy.

               Przed południem gościliśmy w naszej wspólnocie przełożonego generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela ojca Rogerio Gomesa, wraz z wikariuszem generalnym Ojcem Zdzisławem Stanulą, a także ojca prowincjała elekta Warszawskiej Prowincji Redemptorystów ojca Dariusza Paszyńskiego. Mieliśmy okazję porozmawiać z ojcami z Zarządu Generalnego. Ojciec generał podkreślił, że bardzo ważne dla niego są wspólnoty formacyjne i wygłosił dla nas słowa pełne wsparcia w dalszym kroczeniu za Odkupicielem. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej pod przewodnictwem ojca Rogerio.

               Nasza popołudniowa konferencja miała formę dyskusji. Głównym tematem rozmowy była młodzież i nasze doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi. Ojciec Grzegorz przekazał nam swoje radości związane z pracą katechety i duszpasterza młodzieży. Omówiliśmy wiele ważnych problemów, z którymi dzisiaj spotykają się nastolatkowie. Dzień skupienia zakończyliśmy wieczorną modlitwą kościoła.

br. Robert Krotowski CSsR