Święcenia kapłańskie misjonarza – redemptorysty

        W sobotnie przedpołudnie, 7 stycznia, w otoczeniu współbraci, rodziny i wiernych, w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, miała miejsce uroczystość święceń prezbiteratu redemptorysty o. Sławomira Wardzały, który swą formację zakonną rozpoczynał w ojczyźnie, a dokończył jako misjonarz najpierw w Argentynie, a następnie w Boliwii. Święceń udzielił mu biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej bp Leszek Leszkiewicz, który w swej homilii zaznaczył, że kapłaństwo to przede wszystkim solidarne trwanie z Chrystusem i z drugim człowiekiem. Hierarcha podkreślił też rolę kapłana w kontynuacji dzieła Odkupienia, szczególnie jako szafarza sakramentalnych znaków Bożej obecności we współczesnym świecie. O. Janusz Sok, prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, wyraził dumę i radość z konsekracji współbrata – misjonarza i życzył mu wierności w owocnej współpracy z Bożą łaską. Następnie o. Carlos Leoño, reprezentant Prowincji Boliwijskiej, odczytał list gratulacyjny prowincjała boliwijskiego, który wyraził wdzięczność za dar osoby i powołania o. Sławomira, który w dalekiej Boliwii wytrwale realizuje misję głoszenia Obfitego Odkupienia ubogim i opuszczonym.

Ostatnim punktem uroczystej celebracji były podziękowania samego neoprezbitera, który za dar redemptorystowskiego powołania złożył dziękczynienie Panu Bogu, biskupowi, współbraciom, rodzinie i wszystkim przybyłym gościom. Na zakończenie zwrócił się też po hiszpańsku do swoich przyjaciół z Boliwii, którzy łączyli się poprzez transmisję internetową.

        W radości tego wyjątkowego wydarzenia u progu nowego roku, z wdzięcznością za powołanie naszego współbrata – misjonarza, polecajmy go niezawodnej i nieustającej opiece Matki Bożej Tuchowskiej, wraz z serdeczną modlitwą o liczne i święte powołania do naszego Zgromadzenia.

o. Maciej Sadowski CSsR

rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie