Cud w Tuchowie

Dwaj diakoni – redemptoryści od dziś prezbiterami Jezusa Chrystusa!

Do niecodziennego wydarzenia doszło 27 maja 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie k. Tarnowa. Oto dwóch alumnów: br. Łukasz Baran CSsR i br. Michał Wielgus CSsR, z rąk ks. bpa Damiana Muskusa przyjęło święcenia prezbiteratu. Od tego dnia na ich słowa, dzięki łasce Ducha Świętego, Jezus będzie obecny na ołtarzu, a grzechy będą odpuszczane w sakramencie pojednania i pokuty. Jak inaczej wytłumaczyć to niezwykłe wydarzenie, jeśli nie słowem – cud.

Od samego poranka wyczuć można było podniosłą atmosferę. Ludzie z większą niż zawsze serdecznością i uśmiechem odnosili się do siebie, ptaki śpiewały jakoś „piękniej”, słońce świeciło „mocniej”, cały wszechświat cieszył się z daru, który za chwilę mieli przyjąć nasi współbracia. O godzinie 11:00, na dźwięk sanktuaryjnych kurantów wyruszyła procesja, by przed wizerunkiem cudami słynącej Matki Bożej Tuchowskiej uczestniczyć wraz z zebranym Ludem Bożym w Eucharystii. Pośród wielu znamienitych gości, obecnych tego dnia w tuchowskim sanktuarium, nie sposób było nie dostrzec rodziców wyświęcanych diakonów. Wzruszenie, ogromna radość, ale i troska przebijała z twarzy nie tylko rodziców, ale i wielu uczestników Liturgii.

Obecni na Eucharystii wzywali całe niebo, śpiewając Litanię do wszystkich świętych, nad leżącymi twarzą do ziemi, w uniżeniu, przyszłymi kapłanami. Modlitwa tak licznej rzeszy ludzi i świętych za tych dwóch diakonów na pewno została wysłuchana. Kiedy jednak wobec tak wielkiej tajemnicy zabrakło już nawet słów, biskup w milczeniu nałożył ręce na naszych braci. To co najważniejsze, działo się w postawie pokory i w milczeniu.

W trakcie homilii biskup pomocniczy z Krakowa zachęcał, by przyszli kapłani „nie troszczyli się zbytnio”, ale w swym codziennym życiu zaufali Bożej Opatrzności. Aby byli czytelnym znakiem dla świata, najpierw sami potrzebują bez reszty zaufać Bogu w postawie służby. „Kapłaństwo nie jest rolą do odegrania, ale sakramentem” – powiedział bp Damian. Bóg zapragnął przyciągnąć do siebie ludzi wszystkich czasów, a czyni to przez kapłanów.

Pragniemy więc zadedykować naszym neoprezbiterom, u początku ich kapłańskiej drogi, słowa mądrego księdza poety: „Umywaj nogi ludziom, nie wyciągaj swoich, aby ci myli…!”. Za dar święceń prezbiteratu o. Łukasza Barana CSsR i o. Michała Wielgusa CSsR, Bogu niech będą dzięki!

br. Adam Dudek CSsR