Czy warto jeszcze studiować teologie?

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się 5 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Redemptorystów w Tuchowie. Składała się ona z 2 części: pierwszej – oficjalnej oraz drugiej – duchowej.

Wszystkich przybyłych profesorów, studentów, nowicjuszy, postulantów oraz zaproszonych gości przywitał rektor seminarium o. Maciej Sadowski. Ojciec Rektor, jak co roku, przedstawił roczne sprawozdanie z działalności seminarium. Następnie odbyła się immatrykulacja 4 neoprofesów, którzy rozpoczynają 6 letnie studia filozoficzno–teologiczne w WSD w Tuchowie. Kolejnym momentem było przywitanie naszych najmłodszych współbraci, którzy niedawno rozpoczęli postulat w Bardzie, a są to: br. Krystian Grabowski, br. Patryk Gut, br. Hubert Stański. Po tym powitaniu, odbył się wykład inauguracyjny pt. „Czy warto jeszcze studiować teologię?”, wygłoszony przez o. prof. dr. hab. Witolda Kaweckiego. Na zakończenie części oficjalnej schola seminaryjna, pod batutą pani Alicji Stanisławczyk–Karwat, wykonała utwór “Gaudeamus igitur”.

Następną i najważniejszą częścią inauguracji była Eucharystia, która odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, pod przewodnictwem o. Dariusza Paszyńskiego – wikariusza prowincjała, który wygłosił również homilię.

Podczas całej inauguracji, swoją obecnością zaszczycili nas członkowie Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich, którzy przeżywali w tym czasie swoje rekolekcje.

I tymi wydarzeniami, rok akademicki 2019/2020r. został oficjalnie rozpoczęty.

br. Damian Szymura CSsR