Dobre dzieło rozpoczęte

6 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej przeżywaliśmy dzień święceń diakonatu naszych współbraci: Maksyma Łabkowa i Pawła Orła. Świętowanie tego dnia rozpoczęliśmy uroczystą Jutrznią, której przewodniczył ojciec rektor Maciej Sadowski. Po homilii kandydaci do diakonatu złożyli uroczyste wyznanie wiary. Na zakończenie porannych modlitw celebrans pobłogosławił księgi Liturgii godzin, modlitwy, którą nasi bracia będą odmawiać codziennie za Kościół i cały świat.

Podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 bracia Maksym i Paweł otrzymali święcenia z rąk księdza biskupa Janusza Mastalskiego. Ten sakrament jeszcze ściślej wiąże ich z Chrystusem Odkupicielem, któremu pragną służyć w Zgromadzeniu Redemptorystów i nieść wszystkim Obfite Odkupienie. Podczas homilii ksiądz biskup, odnosząc się do słów Ewangelii, przypomniał, że słowa „przymnóż nam wiary” powinny być życiowym mottem kandydatów do diakonatu. Żywa wiara, której wzorem jest założyciel redemptorystów św. Alfons de Liguori, winna objawiać się w dyspozycyjność wobec drugiego człowieka, budowaniu jedności poprzez rozwiązywanie ludzkich problemów, a także poprzez postawę wybaczenia. Diakoni powinni stawiać sobie wymagania, by wzrastać w tej wierze.  Ksiądz biskup zaprosił wszystkich do modlitwy za nowo wyświęconych diakonów, nie tylko w dniu ich święceń, ale i w codziennych pacierzach. Na zakończenie przywołał słowa św. Alfonsa: „Jezu z miłości dla Ciebie zostawiłem wszystko, Ty mi wystarczasz”. 

Życzymy, aby nasi diakoni odnajdywali  w Chrystusie wszystko to, czego potrzebują; aby Jezus całkowicie im wystarczał. Polecamy naszych współbraci modlitewnej pamięci naszych czytelników.

br. Paweł Głodowicz CSsR