XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 17, 11-19
Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!»
A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?»
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

dziesięciu trędowatych – Trąd, to okropna choroba skóry, to z jej powodu chorzy stawali się wyrzutkami społeczności. Zatrzymując się daleko od Jezusa dali wyraz swego schorzenia. Wiedzieli, że nie mogą podejść a prośbą, którą kierują do Mistrza jest postawą pokory, która w Starym Testamencie jest należna Bogu.

słuchać – Trędowaci usłyszeli od Jezusa nakaz: idźcie, to usłyszenie Słowa sprawia, że pragną zmienić swoje życie,

iść – Biblia nakazywała i określała złożenie odpowiedniej ofiary za wyzdrowienie z trądu, dlatego też Jezus nakazuje im iść do kapłanów by dopełnić obowiązku. Ale oni nie zostali uzdrowieni! Wyruszenie w drogę, pragnienie zmiany swego życia, pokładana ufność w słowa Jezusa a zatem ich wiara sprawia, że w drodze zostali oczyszczeni z choroby.

widzieć – Tylko jeden z uzdrowionych wrócił, tylko jeden zobaczył co się wydarzyło, zrozumiał co otrzymał poza zdrowiem; wiara jak powiedział Jezus go uzdrowiła, wiara prowadzi do spotkania; silne doświadczenie, wydarzenie prowadzi do spotkania. To, że ten uzdrowiony Samarytanin wrócił jest oznaką jego nawrócenia.

twoja wiara się uzdrowiła – W tych słowach zawartych w Łukaszowej Ewangelii brzmi zbawcze przesłanie Jezusa. To wiara w Boga uzdrawia z chorób, pomaga wrócić do społeczeństwa i do wspólnoty. Wiara Bogu uzdrawia duszę i dale zbawienie.