DOM DLA “NADZIEI”

        1 grudnia 2022 roku, u początku tegorocznego Adwentu, odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy Domu dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Tuchowie.

        Na wstępie, Państwo Grażyna i Marian Gut, podziękowali, w imieniu całego Stowarzyszenia, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali tę inicjatywę stworzenia siedziby dla “Nadziei”. Jako prezesi Stowarzyszenia ze wzruszeniem okazali wdzięczność ofiarodawcom, dobrodziejom i ludziom dobrej woli, którzy nawet tę sprawę powierzali Panu Bogu w swoich modlitwach. “Udało się dzięki Bogu i ludziom” – podsumowała Pani Grażyna Gut. Zastępca burmistrza Tuchowa – Pan Wiktor Chrzanowski, w swoim przemówieniu podkreślił, że to na pewno pamiętna chwila, zwłaszcza dla Stowarzyszenia i całej społeczności miasta i okolic, zatroskanej o rozwój i dobro Osób z niepełnosprawnościami. Pan burmistrz wyraził wdzięczność i dumę z tego dzieła dla “Nadziei”, która w Tuchowie funkcjonuje od 30 lat, kształtując swoich podopiecznych w duchu ewangelicznym i w rodzinnej atmosferze.

        O. Adam Kośla CSsR, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, który pobłogosławił teren budowy Domu dla Stowarzyszenia, wygłaszając Słowo Boże wszystkim obecnym na tej uroczystości, podkreślił, że Dom im. Dzieciątka Jezus, który zostanie postawiony, nie bez znaczenia buduje się w czasie liturgicznym Adwentu oraz ma być gotowy już w czasie bożonarodzeniowym. To pewien znak czuwania Opatrzności Bożej nad dziełem “Nadziei”, dla której jej Dom – przez 30 lat – był tylko marzeniem. To marzenie w końcu może się zrealizować, co jest radością wszystkich tworzących Stowarzyszenie, naszej lokalnej społeczności i wszystkich ludzi zaangażowanych. O. Adam wraz z o. Proboszczem parafii przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej – o. Bogusławem Augustowskim CSsR – zachęcał wszystkich do ciągłej pamięci modlitewnej o Stowarzyszeniu “Nadzieja”, które służy Osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom. Gorąco prosił o modlitwę w intencji prac nad stawianiem Domu, aby przebiegły pomyślnie i z Bożą pomocą.

br. Patryk Czajkowski CSsR