Zjazd Formacyjny ZM „Wschód”

        3 grudnia br. w Krakowie odbył się kolejny Zjazd Formacyjny ZM „Wschód”. Podczas

tego dnia towarzyszyła nam myśl, będąca hasłem obecnego roku duszpasterskiego:

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

        W sobotę, 3 grudnia 2022 r., w Domu Zakonnym Redemptorystów w Krakowie odbył się

Regionalny Zjazd Formacyjny Zespołu Misyjnego „Wschód”. Spotkanie rozpoczęło się o

godzinie 10.00, kiedy to mieliśmy okazję na zawiązanie wspólnoty i poznanie nowych

członków naszej grupy. Następnie przypomnieliśmy sobie i nauczyliśmy się kilku pieśni w

języku ukraińskim, rosyjskim oraz białoruskim. Konferencję formacyjną wygłosił o. Andrzej

Bałuk CSsR, który niegdyś sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu Misyjnego

„Wschód”. Redemptorysta zwrócił naszą uwagę na entuzjazm i spontaniczność potrzebne do

głoszenia Ewangelii w świecie. Przypomniał nam również o źródle życia chrześcijańskiego,

którym jest Jezus Chrystus.

        Następnie wzięliśmy udział w najważniejszym punkcie naszego

spotkania – Eucharystii, celebrowanej przez o. Sylwestra Pactwę. Nie zabrakło również

czegoś dla ciała – obiad i wspólna kawa były szczególnym czasem, bowiem sprzyjały wielu

rozmowom, lepszemu zapoznaniu się i większej integracji wewnątrz naszej wspólnoty. Po

tym nastąpiła praca w grupach, podczas której każda ekipa pochylała się nad ważnymi i

aktualnymi sprawami dotyczącymi Kościoła: To my jesteśmy Kościołem, W Kościele nikt nie

jest sam, Świecki czy kapłan – kto ważniejszy? Ostatnim punktem regionalnego Zjazdu były

uroczyste Nieszpory z II Niedzieli Adwentu.

tekst: Magdalena Mazur, Szynwałd

zdjęcia: Artur Topolski CSsR, Tuchów