Dzień skupienia we wspólnocie seminaryjnej

     W wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przeżywaliśmy dzień skupienia w naszej wspólnocie seminaryjnej. Tym razem poprowadził go o. Wacław Zyskowski – redemptorysta – na co dzień posługujący w Radiu Maryja. Dzień ten upłynął pod hasłem „Liturgia źródłem prawdziwego życia wspólnotowego”. Ojciec wzbogacając konferencje o własne doświadczenie zwrócił uwagę na to, jak ważne jest dbanie o liturgie oraz jej wspólne przeżywanie.  

     Prowadzący, w pierwszej konferencji, zwrócił uwagę jak istotne jest zabieganie o piękno liturgii i prawdziwe jej przeżywanie, tak aby swoją postawą i gestami dawać świadectwo swojej wiary innym. Jak podkreślał o. Wacław, nie możemy „otrzaskać się” z obecnością Pana Jezusa. Chociaż nigdy do końca nie zrozumiemy tego w czym uczestniczymy, to musimy starać się poznawać tą trudną rzeczywistość.  
     W kolejnej części naszego dnia skupienia został położony akcent na wspólnotę i wspólne przezywanie liturgii. To dom, rodzina jest miejscem, gdzie budujemy naszą pierwszą wspólnotę, dlatego każdy z nas jest inny i czasem tak trudno jest nam wspólnie choćby się modlić. Lecz gdy jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa, to nie przeszkadza nam „inność” współbrata, ale ona może nam pokazać inną perspektywę w patrzeniu na Jezusa i nas do Niego przybliżyć. Jedną z form modlitwy wspólnej, która nas jednoczy, jest modlitwa Liturgią Godzin. To na niej jednym głosem, w łączności z całym Kościołem wznosimy nasze modlitwy do Boga. Chociaż jesteśmy tak różni, chociaż pochodzimy z różnych miejsc i zostaliśmy różnie wychowani to łączy nas liturgia, na której wspólnie możemy uwielbiać Boga Trójjedynego. Listopadowy dzień skupienia w naszym Seminarium przyniósł ogromne bogactwo treści o liturgii, jej przeżywaniu osobistym jak i wspólnotowym. Przed nami teraz stoi zadanie, by wcielić to w rzeczywistość dnia codziennego. Aby każda Najświętsza Ofiara, każde nabożeństwo, każda modlitwa nie była kolejnym punktem w programie dnia, lecz niezwykłym spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem.

Jakub Wiśniowski CSsR