,,Jasełka na wesoło”

            Dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie, niedziela – 15 stycznia 2023 roku była dniem pełen wrażeń, emocji, radości… w rodzinnej atmosferze i świątecznym klimacie…

            Mszą Świętą, tego dnia, o godz. 14 w Bazylice Matki Bożej Tuchowskiej, rozpoczęliśmy nasze styczniowe „Nadziejowe Spotkanie”, aby na samym początku posilić się Słowem Bożym oraz Najświętszym Sakramentem i polecić Panu Bogu we wspólnych modlitwach sprawy całego Stowarzyszenia i jego misji w Kościele, jak i w lokalnej społeczności. Głównym celebransem podczas Eucharystii był o. Tomasz Jarosz CSsR, natomiast kaznodzieją był o. Kazimierz Pelczarski CSsR, który w homilii nawiązał do wspólnej radości z faktu wyróżnienia „Nadziei” w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”, aby przede wszystkim zachęcić wiernych do ciągłego dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za działalność Stowarzyszenia, które w grudniu 2022 roku, podczas rozdania nagród w Krakowie, uznane zostało jako najlepsza małopolska organizacja pozarządowa w kategorii „Polityka społeczna”. O. Kazimierz podkreślił, że tak naprawdę, gdyby nie Kościół i Chrystusowa Ewangelia, nie byłoby „Nadziei”, która już 30 lat działa przy Seminarium Redemptorystów, służąc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w Tuchowie.

            Bezpośrednio po Mszy Świętej i Koronce do Bożego Miłosierdzia, którą odmówiliśmy w kościele, udaliśmy się do klasztoru, gdzie w sali parafialnej odbyło się przedstawienie, p.t. „Jasełka na wesoło”, odegrane w sposób szczególny dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i przyjaciół, ale także dla ojców i braci z tuchowskiej wspólnoty redemptorystów. Dla wszystkich „Nadziejowe Jasełka” przyniosły dużo radości i wielkich przeżyć z nią związanych… Jednak były one największą „frajdą” dla samych Podopiecznych, a zwłaszcza dla tych, którzy z wszystkich swoich sił zaangażowali się w to przedstawienie, mogąc poczuć się choć trochę jak prawdziwi aktorzy na prawdziwej scenie teatralnej… Cała jasełkowa obsada, składająca się z wolontariuszy i osób niepełnosprawnych, naprawdę – jak mówiła większość publiczności – spisała się na medal!

            Państwo Prezesi Stowarzyszenia – Grażyna i Marian Gut – po występie, bardzo podziękowali wszystkim wolontariuszom „Nadziei” na czele z br. Jakubem Ciepłym CSsR za zorganizowanie Jasełek oraz za poświęcony czas, zdolności i talenty wszystkim, którzy byli w nie w jakikolwiek sposób zaangażowani. Br. Jakub Ciepły z kolei, dołączając się do podziękowań aktorom i pomysłodawcom, w imieniu całego Wolontariatu, w sposób szczególny podziękował za dobrowolną pomoc br. Kamilowi Krzywoniowi CSsR, który zadbał o piękne przystrojenie sali i przygotowanie scenografii. Zwieńczeniem całego spotkania był symboliczny „Opłatek” oraz mały poczęstunek w jadalni pielgrzyma, aby przy wspólnym stole przedłużyć radość z Narodzenia Pańskiego i spędzić razem czas w rodzinnej i świątecznej atmosferze.

br. Patryk Czajkowski CSsR, Stowarzyszenie „Nadzieja”