Podziękowanie Aniołom

15 stycznia wspólnota Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji zorganizowała Dziękczynienie za XVI Misyjny Jarmark z Aniołami. Spotkanie, dzięki któremu wspólnota mogła podziękować współorganizatorom i wszystkim pomagającym za włączenie się w tegoroczny jarmark.

            Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Adam Kośla CSsR, prefekt Seminarium jak również członek Sekretariatu Misji Zagranicznych. O. Adam w homilii nawiązując do Ewangelii powiedział, że musimy być jak Jan Chrzciciel, pokazując braciom Chrystusa, Baranka Bożego. Opowiedział także o tym, jak bardzo pomagamy uchodźcom z Ukrainy oraz jak wiele Polacy dali z siebie. Przybliżył także historię ojców Ivana oraz Bohdana, którzy zostali uprowadzeni z parafii w Berdiańsku. Ojciec Adam podziękował również wszystkim, którzy włączyli się w dzieło XVI Misyjnego Jarmarku z Aniołami.

            Po Mszy Świętej udaliśmy się do klasztoru, aby tam we wspólnocie stołu podziękować sobie nawzajem za to piękne dzieło. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania, które zapewniła kapela „Kuźnia u Kowala” z Kowalowej. Nie zabrakło wielu pięknych i dobrych rozmów. Teraz pozostało nam czekać na kolejną edycję Misyjnego Jarmarku z Aniołami.

Br. Kacper Grabowski CSsR