“Jesteśmy w domu” – nowy numer “Rodziny Odkupiciela”

Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer biuletynu Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów „Rodzina Odkupiciela” poświęcony tematowi wspólnoty.

Jesteśmy w domu!

Dom niekoniecznie jest tam, gdzie mieszkamy, ale zawsze tam, gdzie jesteśmy akceptowani i kochani. Ta uniwersalna prawda odnosi się również do klasztoru, który jest przecież domem, choć może specyficznym, bo zakonnym. Jest domem ludzi oddających swą witalność, swoje talenty i marzenia, całe życie na służbę Bogu i bliźniemu. Klasztor jednak nie jest bynajmniej domem wypoczynkowym, jakąś akademią umiejętności, a tym bardziej schroniskiem dla młodych emerytów. Święta Teresa z Avila zwykła była mawiać do swych współsióstr, iż klasztor ma być miejscem modlitwy i pokuty, a nie azylem dla…wygodnych pań, a nam wypada dodać również: dla wygodnych panów.

Każdy redemptorystowski klasztor, również tuchowski dom formacji seminaryjnej, jest przestrzenią, w której wypełnia się ewangelizacyjna misja duchowych synów św. Alfonsa. Mieszkamy pod jednym dachem z Mistrzem, którego obfite odkupienie pragniemy nieść i głosić szczególnie ubogim i opuszczonym. Z jednej strony odczytujemy to jako niezasłużony przywilej i dar, z drugiej zaś jako niezwykły i przerastający nasze ludzkie siły imperatyw, wierząc jednak ufnie, że wszystko możemy w Tym, który nas umacnia (por. Flp 4, 13).

Do rąk Czcigodnych i Drogich Czytelników oddajemy dziś kolejny numer naszego seminaryjnego pisma, w którym zaglądamy do Was przez okna naszego zakonnego domu, dzieląc się z Wami naszymi codziennymi radościami i troskami, a zarazem utwierdzając się nieustannie w tym, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem (Ps 133, 1).”

o.Maciej Sadowski CSsR
rektor WSD Redemptorystów

W celu prenumeraty czasopisma za dobrowolną ofiarą prosimy o kontakt z redakcją:

Redakcja „Rodziny Odkupiciela”

Ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów

Tel. 146327200

Archiwalne numery biuletynu