Tuchów – Miasto Aniołów

Już po raz jedenasty, w III niedzielę Adwentu, tuchowski plac sanktuaryjny wypełnił się osobami biorącymi udział w Misyjnym Jarmarku z Aniołami, którego celem była pomoc w budowie kościoła w Mińsku na Białorusi. Czy ten cel udało się osiągnąć? Zapraszamy do przeczytania relacji.

Od jedenastu lat Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji (RSPM) działające przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów oraz przy Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, stara się bardzo konkretnie wspomagać misjonarzy posługujących za granicą. Choć początki jarmarku były bardzo skromne – raptem 3 szkolne stoliki – to przez lata udało się zaangażować w to dzieło wielu ludzi oraz instytucji. W przygotowaniach do tegorocznego jarmarku wzięło udział ponad 30 instytucji, w tym Urząd Miejski w Tuchowie, szkoły, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, piekarnie… Dużą radością jest wzrost świadomości misyjnej w naszych środowiskach, ponieważ w przygotowania włącza się coraz więcej osób. Każdy dzieli się tym, czym może: modlitwą i ofiarowanym cierpieniem, swoim czasem, udostępnionymi materiałami, wrzuconą do puszki ofiarą na misje… Po kolejnym jarmarku jeszcze raz przekonaliśmy się, że kiedy działamy razem, to jesteśmy w stanie osiągnąć więcej.

Tegoroczna zbiórka przeznaczona zostanie na budowę kościoła w Mińsku na Białorusi. Sama parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej istnieje od czterech lat. Powstała na osiedlu Sokół, które jest bardzo młode i liczy 10.000 mieszkańców, spośród których 400 osób to katolicy. Tamtejsza wspólnota spotyka się na modlitwie w małej kaplicy w jednym z mieszkań. Budowa kościoła wraz z jego zapleczem z pewnością pomoże w lepszym głoszeniu Ewangelii na tamtym terenie. Obecnie duszpasterską posługę pełnią tam ojcowie: Stanisław Staniewski CSsR i Andrzej Jodkowski CSsR.

Na XI Misyjnym Jarmarku z Aniołami pogoda dopisała, podobnie jak ludzie, którzy zechcieli wesprzeć to dzieło. Przełożyło się to na kwotę około 25 tysięcy złotych, ale także na nieprzeliczalne: wspólną modlitwę, spotkania, rozmowy, uśmiech dziecka z powodu nabytego aniołka lub ozdoby… Osobne podziękowania i wyrazy uznania należą się młodzieży, która należy lub należała do RSPM-u. Bez ich wolontaryjnej pomocy jarmarku nie udałoby się zorganizować.

Każdego, kto przyczynił się choć w drobny sposób do przygotowań jarmarkowych, zapraszamy na dziękczynną Eucharystię w tuchowskim sanktuarium 28 stycznia 2018 r. o godz. 16:00, a po niej na kawę i ciastko do zakonnego domu redemptorystów.

dk. Adam Dudek CSsR
br. Karol Łukaszczyk CSsR