Każdy jest misjonarzem

Przez profesję wszyscy redemptoryści są prawdziwie misjonarzami(…). (Konstytucja 55). Wstęp jednej z naszych konstytucji nie pozostawia złudzeń co do tożsamości redemptorysty, także tego, który odbywa formację podstawową w seminarium. Światowy Dzień Misyjny przeżywany przez cały Kościół w niedzielę, 23 października, przypomniał nam tę prawdę, że samo bycie chrześcijaninem oznacza bycie misjonarzem – każdy na inny, właściwy sobie sposób: jako rodzic, współmałżonek, dziecko, zakonnik, kapłan – w każdym stanie i zawodzie można być głosicielem Chrystusa. Miłość Boga do człowieka jest tak wielka, że nie można o tym milczeć, ale swoim życiem, postępowaniem, talentami, kreatywnością i pracą powinno się służyć temu, by Bóg-Miłość był znany każdemu.

Również alumni naszego seminarium, wezwani do misyjnego wyjścia z orędziem Ewangelii przebaczenia i miłosierdzia, udali się do kilku parafii w ziemi tuchowskiej, aby wraz z wiernymi przeżywać Niedzielę Misyjną. Przypominali o dziele misyjnym Kościoła, w szczególności o tym, w które zaangażowani są współbracia redemptoryści na całym świecie. Obecność braci kleryków w okolicznych parafiach była także okazją do wyrażenia wdzięczności za hojność i otwartość serca na potrzeby seminarium oraz wspólnoty redemptorystów w Tuchowie. Z tego miejsca: z seminarium w Tuchowie, gdzie alumni formują się i przygotowują do przyszłej pracy, misjonarze opuszczają granice naszej ojczyzny, by głosić Chrystusa oraz zwiastować pokój i radość.

Niech dobry i pełen miłosierdzia Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy swoją modlitwą, ofiarowanym cierpieniem oraz darami serca wspierają naszą formację, byśmy kiedyś w pełni mogli się oddać na służbę dzieła – głoszenia Obfitego Odkupienia. Pamiętajmy w  modlitwie o misjonarzach i misjonarkach, świeckich, duchownych i konsekrowanych, by nigdy nie zabrakło zapału i gorliwości w tym trudnym, ale pięknym posługiwaniu.

br. Piotr Mazur CSsR