Kolejny numer „Rodziny Odkupiciela”

Ukazał się 84 numer biuletynu Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie „Rodzina Odkupiciela”. Dotyka on tematów związanych z misją ewangelizacji, którą Kościół otrzymał od Chrystusa. Nasi Autorzy poruszyli bardzo ciekawe tematy związane z różnorodną formą głoszenia Dobrej Nowiny.

Będziemy mogli zapoznać się m.in. z ojcem Tomem Forrestem, który był jedną z czołowych postaci w katolickim Ruchu Odnowy Charyzmatycznej na świecie. Dla interesujących się nową ewangelizacją inspirującym może okazać się tekst pt.: „Eureka, czyli znalazłem!”. Traktuje on o kursie prowadzonym przez młodych dla młodych. Sens takiej metody przepowiadania Chrystusowego orędzia można zrozumieć po przeczytaniu artykułu „Wolni i wyzwalający”. Zwraca on bowiem uwagę, że głosiciel Ewangelii powinien być równocześnie jej świadkiem, czyli żyć nią na co dzień – wolni mogą wyzwalać innych. Nasz czytelnik znajdzie też kilka innych interesujących artykułów, które będąc świadectwem ewangelizowania – czyli wprowadzania w codzienność przesłania Jezusa Chrystusa, stanowią zaproszenie do osobistego włączenia się w to wielkie dzieło Boże.

Serdecznie zachęcamy do lektury naszego seminaryjnego czasopisma!

Redakcja „Rodziny Odkupiciela”