Męskie oblężenie Jasnej Góry

W sobotę, 22 czerwca 2019 r. kilku alumnów naszego seminarium wzięło udział w pielgrzymce mężczyzn na Jasną Górę. Została ona zorganizowana już po raz trzeci, tym razem pod hasłem „powołani do męskości”. Pielgrzymka organizowana jest przez liderów męskich grup katolickich.

Podczas sobotniego spotkania wzięliśmy udział w licznych prelekcjach, prowadzonych przez m. in. abpa Grzegorza Rysia, Jacka Pulikowskiego, Mieczysława Guzewicza czy Wandę Półtawską. Poruszali oni temat powołania mężczyzny w różnych jego aspektach, życia wiarą na co dzień, troski o podtrzymywanie wiary w rodzinie jako mąż i ojciec.  Treść i forma usłyszanych przez nas konferencji dały do zrozumienia, że na każdym mężczyźnie spoczywa piękne zadanie nieustannego dawania świadectwa o wielkich dziełach Bożych, wymaga jednak ono – co podkreślił abp Grzegorz Ryś –, radykalizmu w życiu Ewangelią.

Zwieńczeniem pielgrzymki była Eucharystia, po której nastąpiło krótkie uwielbienie i Apel Jasnogórski. Każdy z nas w wolnej chwili spotkał się z Królową przed Jej cudownym obrazem.

W sobotniej pielgrzymce wzięło udział około 2200 mężczyzn. Nadzieją napawa widok młodych ludzi, którzy nie wstydzą się dawać świadectwa swojej wiary publicznie. I ten widok, jak i zatłoczona bazylika, każą wierzyć, że tylko tam, na Jasnej Górze „pod sercem Matki, bije serce narodu”!

 

Dominik Król CSsR