Zakończenie roku akademickiego w WSD Redemptorystów w Tuchowie

Dnia 26 czerwca 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie odbyło się podsumowanie i zakończenie roku akademickiego. Grono wykładowców i wychowawców po zakończonej radzie pedagogiczno-wychowawczej spotkało się wraz z braćmi studentami na Eucharystii, aby podziękować Bogu za przeżyty rok akademicki. Podczas Mszy św., której przewodniczył o. Prowincjał, dotychczasowy rektor naszego seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR złożył uroczyste wyznanie wiary obejmując urząd rektora na kolejne czterolecie.

Dziękując za dotychczasową posługę, życzymy o. Maciejowi wszelkich potrzebnych łask na dalsze lata piastowania urzędu rektora naszego seminarium.

Maksym Łabkow CSsR