Kontemplując oblicze Chrystusa

W sobotę 6 listopada bracia klerycy oraz wszyscy chętni mieszkańcy tuchowskiego domu zakonnego mogli wziąć udział w niezwykłym spotkaniu. Z inicjatywy ojca diakona Patryka Reczka CSsR naszą tuchowską wspólnotę nawiedził benedyktyn z Tyńca – br. Mikołaj Jastrzębski OSB, malarz–ikonograf, zajmujący się profesjonalnie sztuką, w sposób szczególny zaś ikonami. Brat Mikołaj jest między innymi twórcą pracowni ikonograficznej przy opactwie benedyktynów w Tyńcu. Wygłosił on dla zgromadzonych wykład o znaczeniu ikon w chrześcijaństwie, które wykracza dalece poza ich piękną formę. Ikona to, jak utrzymywał nasz gość: brama do świata już przebóstwionego, zaproszenie do modlitwy, a także traktat teologiczny, ukazujący poprzez różnorodną i bardzo rozbudowaną symbolikę najważniejsze prawdy wiary. Brat Mikołaj zarysował także historię i genezę kultu ikon w świecie chrześcijańskim, zwłaszcza na wschodzie, gdzie ten typ świętego wizerunku powstał, oraz w świecie zachodnim, gdzie ikona odkrywana jest przez katolików jakby na nowo. Nie zabrakło także uchylenia rąbka tajemnicy: uczestnicy prelekcji mogli zapoznać się z tajnikami pracy ikonografa, poznać proces powstawania świętego wizerunku, a także zasady techniczne i duchowe towarzyszące pracy nad ikoną. Pod koniec prelekcji brat Mikołaj zaprezentował nam proces rozwoju różnych stylów i szkół ikonograficznych – od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne. Całość wydarzenia zakończyła się rozmową z naszym gościem, który chętnie dzielił się swoją wiedzą z zakresu sztuki oraz doświadczeniem życia mniszego w zakonie benedyktynów. Spotkanie to było dla nas niezwykłą okazją do wejścia w głąb duchowości wschodu, duchowości ikony, czyli wpatrywania się w oblicze Chrystusa, zapraszającego każdego z nas do swego królestwa.

Jakub Ciepły CSsR

Jakub Ciepły CSsR