Pro Redemptione

Już po raz 8. przyznane zostały nagrody „Pro Redemptione”, ustanowione przez redakcję kwartalnika „Homo Dei”. Ich wręczenie miało miejsce 9. listopada 2021 r. w krakowskim domu zakonnym redemptorystów. Przed uroczystym rozdaniem nagród odbyło się sympozjum naukowe z okazji 150-lecia ogłoszenia św. Alfonsa Marii Liguoriego Doktorem Kościoła.

Wśród osób, które zabrały głos na sympozjum znaleźli się uznani teologowie. Jako pierwszy przemówił o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, który wygłosił wykład pt. “Teologia moralna na rozdrożu”. Kolejnym prelegentem był nasz współbrat, o. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR, który w swoim wystąpieniu starał się wyjaśnić czy Kościół powinien zabierać głos w sprawach polityki. Ostatnim mówcą był ks. dr hab. Jan Kalniuk MS, który przybliżał temat zjednoczenia z Bogiem w życiu moralnym przez Eucharystię.

Po wysłuchaniu wszystkich wykładów odbyło się wręczenie nagród ,,Pro Redemptione”. Statuetki zostały wręczone jak co roku w 5 kategoriach:

  • długoletnia współpraca z kwartalnikiem Homo Dei – prof. Marek Marczewski;
  • tworzenie nowych form ewangelizacji młodzieży – ks. Maciej Szeszko SDS;
  • troska o formację kapłańską – ks. dr Tomasz Rusiecki;
  • kapłan pracujący za granicą Polski – bp Jan Sobiło;
  • za dorobek naukowy i świadectwo życia – śp. ks. prof. Helmut Sobeczko, który w październiku 2021 r. odszedł do domu Pana.

Prelegentom dziękujemy za wygłoszenie dla nas ciekawych wykładów, a laureatom gratulujemy otrzymanych statuetek.

 Jakub Wiśniowski CSsR