Kościół świętych

Katolicki Uniwersytet Lubelski już po raz 54 zorganizował tydzień eklezjologiczny. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w dniach 17-19 maja. Tematem sympozjum naukowego był „Kościół świętych”. W wydarzeniu tym wzięło udział dwóch kleryków naszego seminarium.

W czasie całego sympozjum mogliśmy wysłuchać ponad 20 wykładów wybitnych naukowców, którzy wykładają w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny. Temat „świętości” był przedstawiany z perspektywy różnych dyscyplin nauki takich jak: teologia dogmatyczna czy moralna, a także jak świętość przedstawia Biblia oraz jakie są kanony świętości w sztuce. Po każdym z panelów, na który składały się trzy wykłady mogliśmy uczestniczyć w bardzo ożywionych dyskusjach, w czasie których jeszcze bardziej poszerzało się zdobytą podczas wykładu wiedzę.

Sympozjum zorganizowane przez KUL było dla nas również okazją, by poszerzać swoją wiedzę dotyczącą Kościoła i świętości, ale także, by spotkać się z klerykami innych seminariów oraz osobami świeckimi studiującymi teologię i wymienić się swoimi doświadczeniami. W czasie trzydniowego pobytu w Lublinie mogliśmy również podziwiać przepiękne „Stare Miasto” przez, które codziennie przechodziliśmy w drodze na uniwersytet.

Almar Suchan CSsR