Nasza „mała-wielka” misja

Przedostania niedziela października oznacza kolejny Światowy Dzień Misji. W Polsce Niedzielę Misyjną, wykorzystujemy, żeby promować powołania misyjne, a zarazem zwrócić uwagę na to, jak my możemy pomóc tym, którzy wyjechali do obcych krajów.

W celu realizacji tej „małej misji” jako klerycy WSD Redemptorystów wyjechaliśmy do pobliskich parafii. Odwiedziliśmy Burzyn, Jodłówkę Tuchowską, Szynwałd, Piotrkowice, Ołpiny, Ryglice i Siedliska Tuchowskie. Tam przed każdą Mszą Świętą dziękowaliśmy za duchowe i materialne wsparcie naszego Seminarium. Oprócz podziękowań mieliśmy okazję przypomnieć, że każdy z nas jest misjonarzem w swoim domu oraz jak możemy wspierać tych którzy opuścili swe domy, aby głosić Dobrą Nowinę i Obfite Odkupienie. Ojcowie diakoni wypełniali swoją misję w Kościele, głosząc homilie na „obcych” ambonach, a pozostali współbracia dali się zauważyć poprzez grę na gitarach, śpiew, oraz asystę przy ołtarzu.

Pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest misjonarzem i dzięki naszej modlitwie możemy wspierać  niestrudzonych głosicieli Ewangelii. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze seminarium, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Obfitego Odkupienia.

Szymon Strzałka CSsR