Niby stare, a nieprzeterminowane

„W sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła”. Te słowa Benedykta XVI tłumaczą dlaczego tak wielu wiernych duchownych i świeckich troszczy się o należyte sprawowanie liturgii w Kościele katolickim.

Aby pogłębić naszą świadomość liturgiczną, razem z br. Piotrem Mazurem pojechaliśmy do Lublina, by wziąć udział w sympozjum pt. 10 lat „Summorum Pontificum”. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego. Spotkanie to organizowane było przez Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 11 maja.

Wielu katolików już nie słyszało i jeszcze nie słyszało o tzw. „Mszy trydenckiej”. Tymczasem papież Benedykt XVI we wspomnianym już liście apostolskim Summorum Pontificum (pozwalającym na częstsze i powszechne sprawowanie Mszy w starszej formie rytu rzymskiego) pisze, że chce udostępnić wszystkim wiernym możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej w jej dawnej formie, która uważana jest za „cenny skarb, który należy zachować”. Okazuje się bowiem, że liczni młodzi, którzy nie pamiętają już Mszy Świętych sprawowanych po łacinie i jak to się zwykło niepoprawnie mówić „tyłem do ludzi”, również odkryli w niej piękno i stała się ona dla nich drogą i miejscem spotkania z Bogiem.

Prelegenci przemawiający podczas wspomnianego sympozjum zwrócili uwagę na to, że w każdych czasach wartość ma kult, który nie jest dziełem ludzkim, ale Bożym. Nie ma on trafiać w potrzeby ludzkie, ale ma na celu oddanie czci Panu Bogu.

Chrześcijanie mają być znakiem sprzeciwu dla świata i antywartości, które ze sobą niesie. Ten sprzeciw ma wyrażać się również w liturgii. Liturgia ma uderzać swoją odmiennością wobec codzienności. Takie wartości niesie ze sobą Msza Święta „trydencka”, która „nie pasuje” do współczesnego świata. Jest przepełniona z jednej strony ciszą, z drugiej jednak pięknym śpiewem. Bogata w gesty i symbole liturgiczne, a także piękne szaty i dostojeństwo wzorowane na wizji liturgii niebiańskiej zapisanej w Apokalipsie św. Jana.

Mam nadzieję, że upowszechnienie tej formy Mszy Świętej przyniesie obfite owoce w nowej ewangelizacji Europy i całego świata.

 

br. Patryk Reczek CSsR

Zdjęcia