„Pojęcie wojny sprawiedliwej jest dzisiaj nie do przyjęcia” – Debata oksfordzka w Seminarium

11.05.2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie odbyła się debata oksfordzka. Teza tej debaty brzmiała: „Pojęcie wojny sprawiedliwej jest dzisiaj nie do przyjęcia”. W tym wydarzeniu brali udział: marszałek – br. Robert Borzyszkowski, sekretarz – br. Tomasz Wierzbicki, jurorzy – bracia Marcin Wojdan oraz Jakub Wiśniowski oraz czterech mówców po stronie Propozycji: br. Tomasz Pasieka, br. Kacper Grabowski, br. Stanisław Stańczyk i br. Dominik Król; i czterech mówców po stronie Opozycji: br. Hubert Stański, br. Bartłomiej Laskowski, br. Michał Zieliński oraz br. Jakub Ciepły. Debata toczyła się wokół określonej tezy, której broniła strona Propozycji, a którą próbowała obalić strona Opozycji.

Każdy uczestnik miał przewidziane 4 minuty na swoją wypowiedź. W czasie debaty było dopuszczone zadawanie pytań bądź podawanie informacji ze strony przeciwnej. Pierwszy mówca ze zespołu miał za zadanie zdefiniować tezę albo obalić ją oraz podać najważniejsze argumenty. Następnie drugi mówca musiał poszerzyć stanowisko poprzednika i odnieść się do wypowiedzi przeciwnika. Później trzeci mówca podważał argumenty strony przeciwnej oraz ewentualnie podawał dodatkową argumentację. Na końcu następowało podsumowanie tych wszystkich argumentów przez czwartego mówcę. Miał on zreasumować całą argumentację swojej drużyny bez dodawania nowych argumentów. Po mowach końcowych ostatnich mówców, głos zabrała publiczność. Kiedy debata się zakończyła był czas na przerwę, podczas której jurorzy przyznawali punkty. Po ciekawej i intrygującej dyskusji obu drużyn, wygrał zespół Propozycji, czyli broniący tytułowej tezy debaty.

Debata oksfordzka to przede wszystkim rozwój umiejętności: retoryki, argumentacji, wystąpień publicznych, swobody wypowiedzi, kulturalnej dyskusji, odpowiedniego konstruowania wypowiedzi. Nie ma na celu wypracowania wspólnych wniosków lub przekonania uczestników do swoich racji. Głównym zadaniem jest przekonujące przedstawienie argumentów oraz zbijanie argumentów strony przeciwnej.

br. Karol Rzeźnik