Rodzina Odkupiciela nr 3/2023 (96). “Płonący gorliwością”. – Seminarium Redemptorystów

Kochani czytelnicy

Nasza redakcja w tegorocznym składzie żegna się z wami publikacją letniego, trzeciego już w tym roku numeru biuletynu Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów.

Zanim przekażemy stery naszego pisma współbraciom, z dumą przedstawiamy wam ostatnią edycję naszej tegorocznej, trzynumerowej serii będącej rozważaniem 20. konstytucji naszego zgromadzenia. Przedstawia ona ideał redemptorysty – misjonarza. W dwóch poprzednich numerach opowiadaliśmy o cnotach wiary i nadziei, a w tym wydaniu, trochę prowokacyjnie, zamiast o miłości postanowiliśmy skupić się na gorliwości. Uważamy, że są to ideały, które można (a nawet trzeba) wprowadzać w życie nie tylko zakonnika, ale że są one cenną propozycją dla każdego chrześcijanina. Pragnieniem naszej redakcji jest niezmiennie dzielenie się z naszymi czytelnikami skarbami historii i duchowości naszego zgromadzenia.

A zatem w niniejszym numerze na tapetę bierzemy gorliwość. Na pierwszy ogień jak zwykle poszła młodzież zakonna: brat juniorysta Patryk Gut i kleryk Stanisław Stańczyk. Mieli oni dość kłopotliwe zadanie opisania gorliwości w seminarium i junioracie z perspektywy osobistej. Naszym zdaniem obaj napisali bardzo dobre i osobiste refleksje, pogłębiając zwłaszcza stronę duchową. Gorliwość nie jest wg nich tyle kwestią ambicji i ciężkiej pracy, ile osobistej relacji z naszym Panem.

W drugim stałym dziale naszego biuletynu: “być redemptorystą”, postawiliśmy zadziałać niejako “w kontrze” do artykułów młodych zakonników i przeprowadziliśmy wywiad z najstarszym polskim redemptorystą: o. Zbigniewem Kotlińskim, liczącym sobie 93 lata. Ze zdumiewającą świeżością i siłą opowiada on w nim o swoich misjach w Ameryce Południowej i Kazachstanie oraz dzieli się z czytelnikami swoją życiową mądrością. Tym samym udowadnia, że gorliwość nie jest tylko dla młodych, jak wielu uważa, traktując to może jako usprawiedliwienie dla gnuśnej emerytury.

Na potrzeby kolejnego artykułu zmieniliśmy wyjątkowo tytuł działu na: “być redemptoryst(k)ą. Tekst bowiem napisała siostra Izabela Stokłosa, redemptorystka z Bielska Białej. Należy ona wraz ze swymi współsiostrami do Rodziny Odkupiciela, zatem jej refleksja pt.: “Żywa Pamiątka Odkupiciela”, stanowi naturalną część naszej publikacji. Jest to ważny i piękny głos o powołaniu żeńskim, kontemplacyjnym i właśnie – redemptorystowskim, stąd do lektury zachęcamy zwłaszcza dziewczęta i kobiety rozeznające swoją życiową drogę.

Osobiście uważam dział “duchowość” za najważniejszą cześć każdego numeru naszego biuletynu. Jest to jeden artykuł, mający wzbogacić czytelnika o konkretną wiedzę z zakresu poruszanej tematyki, ale zarazem pomóc mu w podjęciu kroku ku życiu tą duchowością, a więc do zbliżenia się ku Jezusowi. Nie trzeba chyba dodawać, że na naszych łamach prezentujemy duchowość naszej redemptorystowskiej rodziny zakonnej? W tym numerze artykuł “ramowy” napisał o. Sylwester Pactwa CSsR, ustępujący socjusz prefekta studentatu. W swoim tekście skupił się on na postaci św. Alfonsa Liguori, założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, a zarazem doktora Kościoła, który od wdzięcznych pokoleń katolików otrzymał tytuł – no właśnie – “Doktora Najgorliwszego”. Ojciec Sylwester dokonał ciekawej analizy cnoty gorliwości na przykładzie świętego, który cnotę tę pielęgnował być może w najoryginalniejszy sposób znany w Kościele, składając (i dotrzymując!) ślubu nie marnowania ani chwili czasu.

Artykuł z działu “Boży szaleniec” znalazł się w tym numerze w sposób nietypowy. Zamiast prosić o konkretny tekst, otrzymaliśmy propozycję opublikowania tekstu już gotowego. Przystaliśmy na nią z radością i w ten oto sposób na naszych łamach prezentujemy portret biskupa arcybiskupa Leona Wałęgi, biskupa tarnowskiego z początku XX wieku, czciciela Matki Bożej Tuchowskiej, spoczywającego pod Jej cudownym wizerunkiem. W tym roku obchodziliśmy 90. rocznicę jego odejścia do wieczności i między innymi właśnie z tego powodu autor postanowił przygotować jego portret. A jest nim dyrektor Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów, o. Szczepan Hebda CSsR. Z racji pełnionych przez niego funkcji, w artykule mocno uwypuklone zostały wątki powołaniowe, o czym przekonuje nas już sam tytuł tekstu.

Następny w kolejności dział stały naszego pisma nosi tytuł: “Rodzina Rodziny” i przygotowanie zamieszczonego w nim wywiadu dostarczyło nam szczególnie dużo radości. Co numer staramy się spotkać i porozmawiać z rodziną szczególnie bliską działalności redemptorystów. W tym numerze na warsztat wzięliśmy rodzinę Patyków. W rozmowie wzięli udział: pan Wojciech Patyk oraz pani Jadwiga Patyk, pracownicy naszego tuchowskiego domu zakonnego. Wywiad porusza sporo tematów, takich jak historia ich rodziny, wspomnienia o redemptorystach pracujących w Tuchowie, a nawet kwestia przeniesienia seminarium do Krakowa. Jednak nawet najlepszy wywiad nie odda całego humoru i dobroci tych ludzi. No i przy tym nie sposób nie nazwać ich (w dobrym tego słowa znaczeniu) gorliwcami.

Kolejny dział naszego pisma jest szczególnie bliski naszym redaktorskim sercom. “Razem w misji”, bo o nim mowa, został bowiem stworzony w tym roku, w celu przybliżenia naszym przyjaciołom i wszystkim zainteresowanym szczegółów współpracy redemptorystów ze świeckimi dla celów ewangelizacji. W tym numerze prezentujemy głos dwojga liderów wspólnot ewangelizacyjnych, współtworzących projekt “Razem w misji”. Są to: Anna Dudek ze wspólnoty “Obfite Odkupienie” we Wrocławiu oraz Karol Cierpica ze wspólnoty “Sursum Corda” w Krakowie. Warto przeczytać je obie, by lepiej poznać zarówno dzieła, dobro, które dokonuje się przez ich pracę, jak i ich samych – ich historię i osobowość. Struktury obu tekstów są różne, liderzy ci kładli akcent na inne rzeczy, ale rdzeń pozostaje ten sam – zachwyt Jezusem i chęć pracy dla Jego Odkupienia.

Następny dział naszego biuletynu musieliśmy trochę okroić. Stąd w dziale “Młodzi młodym” tylko jeden artykuł. Za to jaki! Studentka i wielokrotna współpracowniczka naszego seminarium, Urszula Ziomek przygotowała dojrzałą i osobistą refleksję na temat gorliwości. Jest to kolejne, bardzo ciekawe uzupełnienie numeru: pisane z perspektywy osoby młodej, wierzącej i zaangażowanej.

Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć choćby w kilku słowach o naszych stałych rubrykach – jednym z nich jest wspomnienie naszego młodego przyjaciela Kacpra z weekendu powołaniowego w Gliwicach. Kolejna jest kronika wydarzeń naszych domów formacji. Polecam poczytać co wydarzyło się zarówno u nas w postulacie jak i studentacie, czyli seminarium. A na sam koniec zapraszam do obejrzenia naszej fotokroniki z ostatnich miesięcy.

Zachęcam do prenumeraty naszego biuletynu i zarazem informuję, że od października 2023 roku nasza redakcja przenosi się do Krakowa, pod adres:

ulica Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków.

Nowe numery telefonu podamy w najbliższym numerze “Rodziny Odkupiciela”. Adres e-mail pozostaje bez zmian: rodzina.odkupiciela@gmail.com. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją!

W Chrystusie Odkupicielu

br. Jakub Ciepły CSsR, redaktor naczelny.