Rok akademicki 2018/2019 w WSD Redemptorystów w Tuchowie rozpoczęty!

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się od podniosłego wykonania Gaude Mater Polonia. Następnie ojciec Rektor Maciej Sadowski CSsR przywitał zgromadzonych gości, wśród których byli także rodzice i rodziny braci alumnów. Po dorocznym sprawozdaniu z działalności seminarium z roku akademickiego 2017/1018 o. Rektor w piękny sposób przedstawił nam w zarysie historię Kościoła katolickiego w kontekście 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał, że wybitni przedstawiciele Kościoła położyli wielkie zasługi w odzyskanie przez Polskę niepodległości, choć często przez swoich wrogów byli postrzegani jako znienawidzony kler.

Następnie ojciec Prowincjał Janusz Sok CSsR powitał 11 nowych postulantów, którzy rozpoczynają swój pierwszy rok formacji zakonnej w Bardzie Śląskim. Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja dwóch nowych braci kleryków: br. Michała Bujaka i br. Pawła Kulikowskiego, którzy otrzymali indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Po tym nastąpił wykład inauguracyjny pt. Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna Hansa Ursa von Balthasara o. dr hab. Marka Urbana CSsR.

Po wykładzie usłyszeliśmy Gaudeamus igitur i udaliśmy się na uroczystą Mszę św. do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, aby zawierzyć Panu Bogu nowy rok akademicki. Ufamy, że w tym czasie znacznie postąpimy na drodze rozwoju duchowo-intelektualnego!

Robert Borzyszkowski CSsR