ROZPOZNAJ PRZYJAŹŃ!

Zasadniczo każdy z nas nie ma problemu ze stwierdzeniem, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, aby się spełniał, rozwijał i po prostu stawał się szczęśliwym. Nasze relacje z innymi możemy zawrzeć w trzech stopniach, którymi są: znajomość – koleżeństwo – przyjaźń. To właśnie ten trzeci stopień był zawarty w temacie czerwcowego Młodzieżowego Czuwania z Redemptorystami ,,Droga wewnętrzna”, a sam temat brzmiał: ,,ROZPOZNAJ PRZYJAŹŃ!”.

Przez to zagadnienie poprowadził nas o. Tomasz Marcinek CSsR, który podczas konferencji wskazał na bardzo ważne cechy realizacji przyjaźni: wolność, wzajemna i bezwarunkowa akceptacja siebie, swoboda wzajemnego przebywania, zaangażowanie obu stron we wzajemnym dawaniu i braniu, zaufanie, przestrzeń na samotność, otwartość na innych oraz trwałość. Wspomniane cechy oczywiście doskonale wypełniają się w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, który pragnie wejść z nami w relację przyjaźni.

Przede wszystkim czas adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpoczęła się bezpośrednio po konferencji, był nam dany, aby razem z Jezusem przeanalizować nasze relacje z innymi, popatrzeć na to, czy ja jestem zdolny do bycia przyjacielem, ale również aby przeanalizować naszą relację z Chrystusem i wejść razem z Nim na drogę przyjaźni, której sam Bóg tak bardzo pragnie.

Wszystkie te doświadczenia zebraliśmy na Eucharystii, po której o. Tomasz udzielił zebranym prymicyjnego błogosławieństwa.

A oto świadectwa dwóch uczestniczek naszego czerwcowego spotkania:

Kiedy zobaczyłam plakat dzisiejszego czuwania oraz jego hasło „Rozpoznaj przyjaźń”, od razu wiedziałam, że muszę tu przyjechać. Jest to już trzecie moje czuwanie. To, co tutaj przeżyłam, bardzo pomogło mi w tym, z czym teraz zmierzam się w moim życiu. Kilka moich relacji przechodzi kryzys, byłam dosyć podłamana tymi sytuacjami. Konferencja dużo mi uświadomiła, szczególnie wartości, które zauważył ojciec prowadzący. Dzięki temu mogłam uświadomić sobie, kto jest moją bratnią duszą, ale też czy ktoś może mnie nazwać swoim przyjacielem. Najważniejszy w tym wszystkim był fakt, że podczas adoracji doszłam do wniosku, że to Jezus zawsze był, jest i będzie przy mnie, kiedy tylko ja także będę  przy nim, abym mogła to cały czas zauważać, abym mogła czuć Jego miłość.

Justyna

Wczorajsze czuwanie było niesamowite. Poruszony został temat przyjaźni, co rozjaśniło mi, kim naprawdę jest przyjaciel, jak ważną osobą jest, a także, że Bóg nim jest. Było to ostatnie czuwanie w tym roku szkolnym, które niewątpliwie dużo mnie nauczyło i zapadło mi w pamięć.

Monika

Kolejne czuwanie odbędzie się już 2 lipca, podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, tradycyjnie o godzinie 19:30. Serdecznie zapraszamy!

Dominik Strychacz CSsR