Służba fundamentem życia!

W dniach 26.09 – 1.10 siedmiu braci z roku szóstego przeżywało swoje rekolekcje przed przyjęciem święceń diakonatu. Te ćwiczenia duchowe prowadził o. Zbigniew Bruzi CSsR, misjonarz z tuchowskiej wspólnoty. Odbywały się w malowniczej Łomnicy Zdroju, co sprzyjało – na ile pogoda pozwalała – wyciszeniu się i medytacjom na łonie przyrody.

Każdy dzień rekolekcji był poświęcony innemu aspektowi służby: Kościołowi, ołtarzowi, Słowu, człowiekowi oraz Zgromadzeniu. Rekolekcjonista uświadomił przyszłym diakonom, że każdy z nas powinien być sługą na wzór Chrystusa oraz że każdy, nawet najmniejszy i mało znaczący wyraz służby ma duży wpływ na cały Kościół. Służąc ołtarzowi powinniśmy stawać się ofiarą, która nieustannie się spala dla innych. Służba Słowu jest, zwłaszcza dla kaznodziejów, bardzo odpowiedzialnym zadaniem i oznacza, że to Słowo, a nie nasze mądrości, ma być w centrum przepowiadania. Człowiekowi najlepiej służymy wtedy, gdy widzimy w nim Jezusa i prowadzimy go do Jezusa. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy stajemy się przyjaciółmi Jezusa, jak św. Jan Apostoł. Zgromadzeniu natomiast możemy służyć najpełniej wtedy, gdy uznamy je za nasz dom. Podczas tych rekolekcji o. Zbigniew zaznaczył również rolę Liturgii Godzin w życiu diakona i kapłana. Ta forma modlitwy pomaga uświęcać każdą chwilę i każdą czynność, zrozumieć siebie oraz innych, stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu, a siebie odnajdywać na właściwym miejscu oraz jest wyrazem wspólnej modlitwy całego Kościoła, a przede wszystkim pomaga stawać się na wzór Chrystusa.

Centralnym punktem każdego dnia była wspólna Eucharystia. Nie zabrakło również czasu na adorację Najświętszego Sakramentu, której ogromną wartość i wagę podkreślał rekolekcjonista, zachęcając nas do jak najczęstszej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. To właśnie adoracja jest najgłębszym wyrazem naszej przyjaźni z Panem Jezusem. Czas rekolekcji pomógł przygotować się duchowo siedmiu kandydatom do diakonatu, których polecamy szczególnej modlitwie.

Grzegorz Pruś CSsR