Dzień skupienia przed ponowieniem profesji czasowej

Dzień skupienia rozpoczęliśmy wieczorem 12 sierpnia godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, którą zakończyliśmy wspólną modlitwą Liturgią Godzin – kompletą. Następnego dnia rano o. Stanisław Wzorek – redemptorysta, misjonarz w Boliwii, prowadzący nam dzień skupienia, przewodniczył Jutrzni. Następnie odbyła się pierwsza konferencja, w której ojciec-rekolekcjonista poddał pod rozważanie problemy jakie występują w życiu zakonnym, m.in.: lenistwo, alkoholizm, brak posłuszeństwa i indywidualizm. Przestrzegał, że wiele z tych problemów może zacząć się już na etapie seminarium, gdy nie przykładamy odpowiedniej troski o swoje postępowanie.

Przed południem rozpoczęła się 30-minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej uczestniczyliśmy w Eucharystii, w której o. Stanisław Wzorek mówił o wrażliwości na każdą zaginioną owcę i o tym, że Msza św. jest tym momentem, w którym Chrystus szuka swoich owiec.

Po Mszy św. każdy z nas miał do dyspozycji czas wolny na indywidualną modlitwę. W czasie drugiej konferencji o. Stanisław mówił szerzej o etapach formacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Osoba przygotowująca się do święceń kapłańskich musi przejść proces od bycia uczniem, do upodobnienia się do Mistrza, tak żeby w posłudze pastoralnej mogła aż do końca oddawać swoje życie Bogu i bliźniemu.

Dzień skupienia zakończyliśmy Nieszporami.

Z całego dnia skupienia wybrzmiała rada starszego Współbrata, aby nasze odnowienie ślubów nie było tylko kolejną formalnością, ale ponownym, osobistym oddaniem się w miłości Jezusowi Chrystusowi.

I tak też chcemy, aby 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP uczciwie wybrzmiały słowa: „Tak, ślubuję” Jezusowi Chrystusowi Odkupicielowi człowieka!

Robert Borzyszkowski CSsR