Rozpoczęcie nowicjatu

Podczas I Nieszporów z Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w lubaszowskim klasztorze nastąpiło rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu. Siedmiu naszych młodszych współbraci poprosiło o włączenie ich do naszej rodziny zakonnej, aby poprzez modlitwę, sposób życia i pracę redemptorysty, mogli lepiej rozeznawać swoje powołanie i poznawać historię oraz duchowość naszego Zgromadzenia. W czasie uroczystej Liturgii Godzin, pod przewodnictwem Prowincjała, o. Janusza Soka nastąpiło również objęcie urzędu przełożonego domu zakonnego w Lubaszowej, którym został o. Dariusz Pabiś oraz funkcji magistra nowicjuszy, którym został o. Łukasz Listopad, zaś jego socjuszem będzie o. Stanisław Janiga. Ojciec Prowincjał wygłosił podczas wieczornej modlitwy krótkie słowo, w którym zaznaczył, że nowicjat, jako kolejny etap formacji, jest niejako czasem „poprawy swojego wzroku”, aby móc lepiej dostrzegać otaczający świat, samych siebie, i najważniejsze, by lepiej odnajdywać w nim Pana Boga, który winien być zawsze na pierwszym miejscu.

Ojcom formatorom oraz nowicjuszom życzymy, by Jezus Odkupiciel prowadził ich przez ten rok próby nowicjackiej, a Matka Boża Wniebowzięta uczyła ich jak słuchać i wypełniać wszystko, co powie im

Jej Syn – Jezus Chrystus.

Almar Suchan CSsR