Śluby zakonne w Tuchowie i Lubaszowej

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest dla redemptorystów dniem szczególnym, nie tylko ze względu na ich cześć do Matki Bożej. Tego dnia nowicjusze składają pierwsze śluby zakonne, klerycy ponawiają swoją profesję zakonną, a najstarsi z nich składają śluby wieczyste.

Tego dnia, o godzinie 7:00, w kaplicy seminaryjnej rozpoczęła się jutrznia pod przewodnictwem o. Prowincjała, Janusza Soka, na której klerycy odnowili czasowe śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Na Lubaszowej, o godzinie 9:00 miała miejsce uroczysta Msza Święta. Głównym celebransem i kaznodzieją był również o. Janusz Sok. Podczas liturgii pierwsze śluby zakonne złożyło czterech nowicjuszy. Byli to bracia: Kacper Grabowski, Kamil Krzywoń, Stanisław Stańczyk, Damian Szymura. Neoprofesi zostali też obłuczeni, czyli pierwszy raz włożyli na siebie swoje habity. Uroczystości towarzyszyła radość i wzruszenie współbraci i rodzin naszych najmłodszych redemptorystów.

W Tuchowie natomiast o godzinie 12:00 na placu sanktuaryjnym rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem o. Prowincjała, podczas której śluby wieczyste, złożyło dwóch naszych współbraci: br. Maksym Łabkow i br. Paweł Orzeł. Po liturgii współbracia i rodziny profesów wieczystych udały się na uroczysty obiad.

Polecamy modlitwie wszystkich kleryków, szczególnie neoprofesów i braci po ślubach wieczystych.

 

Michał Zieliński CSsR