Konferencja rektorów w Rzeszowie

Kształtowanie tożsamości kapłańskiej w formacji seminaryjnej było tematem 55. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, która miała miejsce w dniach 2-4 września br. w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyło blisko 80 rektorów z Polski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych seminariów z Białorusi, Ukrainy i USA.

Tegoroczne obrady poświęcone były zagadnieniom związanym z różnymi aspektami tożsamości kapłańskiej w perspektywie seminaryjnej codzienności formacyjnej. W trzech roboczych sesjach plenarnych tematykę tę, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej, zarysowali w ciekawych prelekcjach: znakomity polski biblista i ordynariusz bielsko-żywiecki bp prof. dr hab. Roman Pindel, a także bp dr hab. Piotr Turzyński z Radomia, ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW, redaktor naczelny KAI Marcin Przeciszewski oraz o. dr Krzysztof Dyrek SJ, dyrektor Domu Formacji Stałej „Manresa”. W programie konferencji nie zabrakło również wspólnych warsztatów oraz wielu nieformalnych spotkań braterskich, które dawały możliwość wymiany doświadczeń z formacyjnej niwy.

Istotnym wydarzeniem podczas tegorocznej konferencji był również panel z udziałem bpa Damiana Bryla, który omówił aktualny stan przygotowań do rychłego już wprowadzenia nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce.

Gościnnym gospodarzem tegorocznego spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, szczycące się przestronną, nowoczesną siedzibą, którą współdzieli z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Wspólnym celebrom liturgicznym w seminaryjnej kaplicy przewodniczyli: ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba oraz  bp Damian Bryl.

Uczestnicy konferencji mieli również wyjątkową możliwość, by pomodlić się w nieodległej podrzeszowskiej Markowej nad grobem rodziny Ulmów, bestialsko zamordowanych przez Niemców za pomoc udzieloną żydowskim sąsiadom oraz zwiedzili tamtejsze muzeum, poświęcone Polakom ratującym Żydów na terenie Podkarpacia podczas II wojny światowej, której 80. rocznicę wybuchu wspominamy właśnie w tych dniach.

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD w Tuchowie

fot. kl. Grzegorz Cioch