Kurs teologii moralnej dla redemptorystów

W Krakowie zakończył się międzynarodowy wakacyjny kurs teologii moralnej dla najmłodszych redemptorystów. Został on zorganizowany w dużej mierze przez o. Piotra Chyłę CSsR. Jego celem było podkreślenie alfonsjańskiego rysu łagodności pastoralnej w katolickiej teologii moralnej. Dzięki temu uczestnicy zdobyli i usystematyzowali wiedzę w zakresie pastoralno-moralnego nauczania Kościoła.

Wydarzenie miało charakter seminarium naukowego, w obrębie którego znalazł się czas na modlitwę, wykłady i dyskusję. Prowadzącym spotkanie był o. prof. Vimal Tirimanna CSsR, który m.in. jest wykładowcą Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Uczestnikami byli redemptoryści z prowincji bratysławsko-praskiej, londyńskiej, lwowskiej, warszawskiej i wietnamskiej – studiujący w Rzymie.

Tematy nad którymi zastanawiali się słuchacze to m.in.: wolność i odpowiedzialność, prawidłowo uformowane sumienie jako nienaruszalna norma moralna dla działania, typy grzechów, małżeństwo i rodzina, pastoralna troska o małżeństwa znajdujące się w sytuacjach nieuporządkowanych, antykoncepcja i odpowiedzialne rodzicielstwo. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się kwestia dotycząca rozumienia adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia. W związku z tym Ojciec Profesor wytłumaczył jak należy rozumieć kwestię forum internum i kiedy stosować to rozwiązanie.

Cały kurs otoczony był opieką o. Johanesa Rӧmelta CSsR – koordynatora konferencji europejskiej, o. Witolda Hetnara CSsR – przewodniczącego Sekretariatu Formacji Prowincji Warszawskiej oraz o. Mariusza Chyrowskiego, który przygotowywał również europejską pielgrzymkę kleryków redemptorystów śladami Świętego Klemensa Hofbauera, która poprzedzając wydarzenie w Krakowie stanowi wraz z nim jedną inicjatywę zaproponowaną przez Sekretariat Formacji Konferencji Redemptorystów Europy.

Niech to wyjątkowe w swym rodzaju wydarzenie przyniesie błogosławione owoce dla całego Kościoła, a szczególnie dla tych, którzy potrzebują pasterskiej łagodności i miłości. Niech zatem dzięki niemu każda rodzina i małżeństwo, które spotka na swojej drodze redemptorystę – syna św. Alfonsa zrozumie, że „małżeństwo jest przede wszystkim głęboką wspólnotą życia i miłości małżeńskiej, stanowiącą dobro dla samych małżonków, a seksualność jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety” (Amoris laetitia 80).

Paweł Orzeł CSsR