Studenci z Tuchowa na Akademii Alfonsjańskiej

Tak, to prawda. W tym czasie pandemii, gdy podróżowanie jest utrudnione, studenci teologii z WSD w Tuchowie mieli okazję uczestniczyć w sympozjum organizowanym przez Akademię Alfonsjańską w Rzymie. Odbyło się ono w środę, 24 marca. Sympozjum zostało zorganizowane przez instytut Akademii Alfonsjańskiej z okazji przypadającej 23 marca tego roku 150. rocznicy ogłoszenia przez papieża Piusa IX św. Alfonsa Liguori Doktorem Kościoła. Sympozjum było transmitowane poprzez kanał Akademii Alfonsjańskiej na YouTube (https://www.youtube.com/c/accademiaalfonsiana). Poprzez ten kanał było możliwe połączenie się Tuchowa z Rzymem.

Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 9.00 i trwało do 13.00. Zostało ono poprowadzone przez prof. Antonio Donato CSsR, profesora nadzwyczajnego Akademii Alfonsjańskiej. Na początek wszystkich uczestników zgromadzonych zarówno na miejscu, jak i łączących się poprzez transmisję internetową przywitał o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i Moderator Generalny Akademii. W kilku zdaniach nakreślił on powód i cel organizacji sympozjum. Prelegentami byli redemptoryści – profesorowie Akademii Alfonsjańskiej: o. Alfonso V. Amarante CSsR, który wygłosił wykład pt. „Alfons M. de Liguori, Doktor Kościoła: święty na nasze czasy”, o. Marciano Vidal CSsR z konferencją pod hasłem „Moralność alfonsjańska: bilans lektury historycznej”, następnie, po krótkiej przerwie, wystąpił o. Raphael Gallagher CSsR z przemówieniem zatytułowanym „Relacja między łaską a sumieniem w procesie rozeznania moralnego u św. Alfonsa” oraz o. Sabatino Majorano CSsR, który mówił o aktualności propozycji moralnej św. Alfonsa.

Całe sympozjum podsumował o. Andrzej Wodka, streszczając i pokrótce komentując wszystkie wygłoszone przemówienia. Podczas wydarzenia można było poprzez komunikator WhatsApp zadawać pytania dotyczące tematyki wykładów, na które odpowiadali zgromadzeni na Akademii Alfonsjańskiej profesorowie. Uczestnicy sympozjum mieli okazję poznać wiele faktów dotyczących św. Alfonsa, jego wizji teologii moralnej oraz procesu ogłoszenia założyciela Redemptorystów Doktorem Kościoła, który miał zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wydarzenie to było bardzo dobrą okazją, aby w tym jubileuszowym roku przypomnieć, jak duży i ważny wpływ na nauczanie Kościoła, zwłaszcza w kwestii teologii moralnej, miał św. Alfons Liguori.

Grzegorz Pruś CSsR