Idźcie do Maryi i Józefa

„Przykład samego Jezusa Chrystusa, który na tej ziemi czcił św. Józefa i był mu podległy, powinien zapalić wszystkich, aby mieli do tego Świętego głębokie nabożeństwo”.

św. Alfons Liguori

By uczcić św. Józefa oraz rozwijać w sobie nabożeństwo do niego, 26 marca udaliśmy się wraz ze wspólnotą nowicjatu na pielgrzymkę do jego Sanktuarium w Kaliszu. Miejscowy ksiądz kustosz opowiedział nam o historii tegoż sanktuarium, rozwoju kultu św. Józefa w tym miejscu oraz teologicznym przesłaniu obrazu Świętej Rodziny, w którym czczony jest św. Józef. Następnie odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej przed łaskami słynącym obrazem. Na jej zakończenie, o. Adam Kośla dokonał zawierzenia św. Józefowi wspólnot formacyjnych: seminarium, nowicjatu i postulatu.

Z Kalisza wyruszyliśmy w drogę do Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Cieszy się tam Ona tytułem Uzdrowicielki Chorych. Czczona jest w malutkiej, 9 centymetrowej figurce, którą, jak podaje historia, wyorały z ziemi woły w 1516 r. Co roku dokonuje się w tym sanktuarium ciekawego obrzędu. Figurka Matki Bożej „kąpana” jest w winie. Później winko to w malutkich buteleczkach rozdawane jest wiernym i pielgrzymom. Matka Boża „dotyka” w ten sposób swoich czcicieli, którzy zwykle nacierają chore części ciała tym winkiem. O cudownym działaniu Maryi i uzdrowieniach świadczą liczne wota pozostawione w tym sanktuarium. Duszpasterstwo prowadzą tam dominikanie. Miejscowy ojciec kustosz przywitał nas bardzo serdecznie i opowiedział historię tego niezwykłego miejsca.

Pielgrzymowanie do miejsc świętych dla naszej wiary, w których spodobało się Bogu udzielać ludziom szczególnych łask, jest bardzo ważne dla rozwijania naszej wiary oraz miłości do Boga i Jego świętych. Niech do ufności w wielkie orędownictwo św. Józefa zachęcają nas słowa papieża Leona XIII: „Jezus Chrystus jest pierworodnym wszystkich chrześcijan, którzy są Mu braćmi wskutek przybrania i wskutek odkupienia. To właśnie jest powód, który sprawia, iż św. Józef rozumie, że w szczególny sposób powierzono mu wszystkich wiernych, należących do Kościoła, członków owej wielkiej, aż po krańce ziemi rozprzestrzenionej rodziny, wobec której jako małżonek Maryi i ojciec Jezusa Chrystusa cieszy się niemal ojcowską władzą”.

Patryk Reczek CSsR